Καθώς η σελίδα πήγαινε προς το τυπογραφείο λάβαμε τα χαρμόσυνα νέα με την ανακοίνωση του οικονομικού απολογισμού της Αρχιεπισκοπής για το 2018 που έδειξαν ότι υπήρξε πλεόνασμα περίπου $3,4 εκ.  Αυτό το πλεόνασμα σε συνδυασμό με το μικρότερο πλεόνασμα των $357.000 για το 2017 δείχνουν ότι τα μέτρα λιτότητας, οι περικοπές δαπανών και ο εξορθολογισμός απέδωσαν αποτελέσματα.  Η ανακοίνωση της Αρχιεπισκοπής εξηγεί ότι με το τραπεζικό δάνειο των $5 εκατ. εξυπηρετήθηκαν τρέχουσες ανάγκες της, μεταξύ των οποίων της Θεολογικής Σχολής και δόθηκαν περίπου $2.8 εκ. Για την αποπληρωμή των εργολάβων του Αγ.Νικολάου.  Η πιστωτική γραμμή των $3 εκ. Που είχε ταυτόχρονα ληφθεί σημειώνεται ότι είχε υπόλοιπο $2 εκατ. στο τέλος του 2018 αλλά τώρα είναι πλήρως αποπληρωμένη.  Τα ευχάριστα αυτά νέα πιστώνονται ασφαλώς στην ομάδα που είχε αναλάβει τα οικονομικά υπό τον προώην Αρχιεπίσκοπο Δημήτριο.  Περισσότερα σχόλια θα κάνουμε μετά την μελέτη του οικονομικού απολογισμού στο επόμενο φύλλο μας.  Να σημειώσουμε μόνο ότι περιμένουμε πλήρη δαφάνεια και στα ποσά για τον Αγιο Νικόλαο που συγκέντρωσε και – έως ένα βαθμό διαχειρίστηκε έστω και αν το αρνείται – ο φάδερ Αλεξ.

2 Αυγούστου 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here