ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Νίκος Σταματάκης): Με τη σοφία της ηλικίας και την εμπειρία δεκαετιών στην οργάνωση της Ομογένειας, ο ευεργέτης της Ομοσπονδίας Ελλ.Σωματείων Μείζονος Ν.Υόρκης καταγγέλλει τους “φελλούς” δήθεν ηγέτες και προτείνει ιδέες για την έξοδο από το τέλμα. Οφείλουμε να τον ακούσουμε με προσοχή.

================================

 

Είναι Απορίας Άξιον

Aλήθεια τι συμβαίνει γύρω μας όταν δεν ενοχλούμεθα από τις ασχήμιες μερικών που επιμένουν να το παίζουν παράγοντες και μία κοινωνία, η ελληνοαμερικανική οντότητα στο μέγιστο χώρο της, μένει προκλητικά αδιάφορη;

Που είναι οι ελπίδες για το ρόλο ενός τόσο μεγάλου Οργανισμού;

Που είναι οι ελπίδες αυτές που τουλάχιστον οικοδόμησαν και βασικά θεμελίωσαν μερικοί ομογενείς στο πέρασμα τους; Δυστυχώς κατήντησαν αυτά τα όνειρα για τη μοίρα του εδώ Ελληνισμού, απλά ένας χώρος που με προκλητικά τεχνάσματα μερικοί το παίζουν μόνιμoι παράγοντες. Βλέπουν ότι οι προτάσεις του επίτιμου προέδρου για μία άμεση αναδιοργάνωση με κύριο όρo την ευρεία συμμετοχή της κοινωνίας μας, τους απομακρύνει από μια δυσώδη εμπλοκή που συνήθως επιτυγχάνουν οι “φελλοί” – δήθεν ηγέτες.

Πρέπει επιτέλους να μάθουν ότι κάθε οργανισμός για να ανταποκρίνεται στις αξίες του γένους των Ελλήνων πρέπει να διακρίνεται από τη συμμετοχή των πολλών ή μάλλον όλων μας και όχι να διαιωνίζουν τους οργανισμούς σφραγίδες και μάλιστα οι δήθεν επιτή-
δειοι να πληρώνουν για την εκλογική συμμετοχή τους από χρήματα του Οργανισμού. Αυτοί είναι δυστυχώς μερικοί από τους σημερινούς παράγοντες που διαιωνίζουν την ύπαρξή τους. Επιτέλους, ζητήστε τις γραπτές προτάσεις του επίτιμου προέδρου που θα έφερναν νέα πνοή και ελπίδα στο χώρο μας και θα έχουν σαν αποτέλεσμα το νέο ελπιδοφόρο αίμα παραγόντων για μία νέα εποικοδομητική πορεία της Ομογένειας.

Με εκτίμηση,

Bill Stathakos

Βασικές αρχές αναδιοργάνωσης

Επανέρχεται στο σύνολό του το Καταστατικό του 2000 με τη συμπλήρωση της νέας διοργάνωσης που σηματοδοτείται με τον εθνικό κορμό που είναι η Ομοσπονδία Ελληνικών Αμερικανικών Οργανισμών Μείζονος Νέας Υόρκης.

Η αναδιοργάνωση της Ομογένειας ξεκινά από τον πλέον νευραλγικό χώρο της περι-
φέρειας μείζονος όπου η Ομοσπονδία Ελληνικών Οργανισμών έχει ήδη δώσει δείγματα μαχητικότητας για θέματα που αφορούν τον Ελληνισμό, αλλά και της κοινωνίας που επιλέξαμε, που είναι η μεγάλη Αμερική, όπου ακόμη και το όνομά της, είναι συμφωνώ με την πραγματικότητα και σημασία της λέξεως:

Διότι η Αμερική είναι μία κοινωνία για όλους, δεν είναι για μερικούς, που θα ελέγετο -ΜΕΡΙΚΙ. Έτσι αποδεικνύεται ότι σαν Αμερική είναι αυτός καθ’ αυτός ο χορός και πολι-
τισμός που στην ουσία έχει τις αρχές και αξίες της φίλης μας του ελληνικού πολιτισμού.

Με αυτά τα δεδομένα και την κύρια συγγένεια των δύο λαών εμείς όλοι έχουμε την υποχρέωση να είμεθα καθημερινά ενεργοί πολίτες προσδιορίζοντας της αξίες μας το αναγκαίο οξυγόνο συντήρησης και περαιτέρω προαγωγής.

Ναι, πρέπει να είμεθα ενεργοί πολίτες συμβάλλοντας στην καλύτερη λύση των εκά-
στοτε κοινωνική σύνθεση. Αλλά με ποιον πραγματικά τρόπο; Μόνο και μόνο με τη συμμε-
τοχή μας.

Οι προτάσεις μου για να διοργανώσει μας έχουν ως κύριο στοιχείο την απαραίτητη ευρεία συμμετοχή στα κοινά ώστε να βελτιώσουμε το σήμερα για ένα καλύτερο αύριο.

Προς τούτο προτείνονται τα παρακάτω:

  1. Τον κορμό της Ομοσπονδίας αποτελούν οργανισμοί με τη συμμετοχή όλων των εγγεγραμμένων και ενεργών μελών τους. Δηλαδή εκτός από τη συμμετοχή τους στους Επιμέρους Οργανισμούς, είναι και μέλη του ευρύτερου οργανισμού, όχι διά αντιπροσώπων (δυο-τριών) όπως συμβαίνει σήμερα, αλλά πέρα και πάνω από τα επιμέρους θέματα των διαφόρων και κατ’ ιδίαν οργανισμών τους, να συμμετάσχουν και στον κύριο κορμό της εθνικής τους υποχρέωσης. Έτσι επιλέγουν και εκλέγονται και στη Διοίκηση – ομπρέλα στο χώρο τους. Κάθε μέλος των επιμέρους οργανισμών έχει δηλωθεί και σαν μέλος της Ομοσπονδίας. Του χορηγείται ειδική ταυτότητα και πληρώνει μία βασική αμοιβή που είναι η συμμετοχή του.

α. Στο σημείο αυτό να διευκρινιστεί ότι εάν υπάρχουν οργανισμοί που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι μέλη σήμερα στην Ομοσπονδία, καλούνται με την ονομαστική δύναμη των μελών τους να αρχίσουν την προσφορά τους με τη νέα αυτή τιμητική εθνική πλέον συμμετοχή.

β. Εάν στο χώρο μας υπάρχουν άτομα που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχουν μέχρι σήμερα και μία ευρύτερη συμμετοχή στα κοινά που μας αφορούν, εδώ τους δίνεται μία ευκαιρία να γίνουν ενεργοί πολίτες με το να δηλώσουν με τον τρόπο τους και μετά οποιαδήποτε προσόντα τους το ευ ζειν της κοινωνίας μας και του μέλλοντος των παιδιών μας:

Από την ευρεία συμμετοχή μας προκύπτει το απαραίτητο στοιχείο που είναι
Η ΔΗΝΑΜΗ!

Οι κοινωνίες έχουν και συνεργασίες ωφελιμότητας, αλλά και ιδιαίτερα συμφέροντα που κάθε φορά επιδιώκουν να κερδίσουν και οπωσδήποτε εις βάρος του άλλου, του απέ-
ναντι, είτε φίλου είτε ανταγωνιστή, στις επιδιώξεις τους. Έτσι και για τους βασικούς αυτούς λόγους και αιτίες είναι απαραίτητη η συμμετοχή που διασφαλίζει την αναγκαία δύναμη σε κάθε περίπτωση.

  1. Πως γίνεται η εκάστοτε ανάδειξη ηγετών που θα μας εμπνέουν χαράσσοντας με αντικειμενικότητα και εμπειρία το μέλλον μας;

Πάντοτε με τις αρχές της Δημοκρατίας όπου η πλειοψηφία υπεύθυνα κυβερνά και με την εκάστοτε συνδιοικούσα ψήφο του, που απαραίτητα προτείνει, αλλά κυρίως ελέγχει. Με βάση τον απαραίτητο αυτόν όρο είναι ανάγκη να γυρίσουμε στην ελεύθερη πρωτοβουλία συγκρότησης ψηφοδελτίων από τα οποία ελεύθερα θα ψηφίζονται οι κατ’ αντικειμενικότητα ικανοί. Έτσι, παραδείγματος χάρη, υπολογίζουμε σε ένα Δ.Σ. συνόλου 25 ή και 29 Τομών όπου η πλειοψηφία εκλέγει το πολύ σε 15 ή 17. Τα υπόλοιπα αποτελούν τη μειοψηφία. Ήτοι από δύο ή τρεις συνδιασμούς όπως περιγράφεται στο προηγούμενο Καταστατικό.

Από την ευρεία συμμετοχή επιλέγονται εθελοντές που πλαισιώνουν βασικές επιτροπές στους κύριους τομείς της κοινωνικής μας συνεργασίας π.χ.

Α. Στον τομέα των Εθνικών μας θεμάτων, που στην ουσία ό,τι μας απασχολεί και πρέπει να έχουμε την προσοχή μας είναι:
Επιτροπή Εθνικών Θεμάτων. Η Ελλάδα έχει μερικούς φίλους, αλλά κυρίως πολλούς επικίνδυνους εχθρικά διακείμενους γείτονες που από καταβολή χρόνων αποτελούν λόγους επαγρύπνησής μας.

Β. Επιτροπή Παιδείας, Γλώσσας και Παραδόσεων. Η μόρφωση της κάθε γενιάς είναι και το όπλο νίκης της ζωής μας. Είναι ανάγκη να δημιουργή-
σουμε θεμελιακές δομές για τη μόρφωση και κοινωνική ένταξή μας τα πολλά και διάφορα κοινωνικά θέματα που μας απασχολούν.

Γ. Η Ομοσπονδία με τις δομές της πρέπει να αποτελέσει ένα διαρκές σχόλιο για όλους και εκείνοι που θέλουν να μάθουν ελληνικά και σχετικά για τις ελληνικές ρίζες του πολιτισμού μας, αλλά και για εκείνους που πρέπει να βελτιώνουν την αγγλική και τη συμμετοχή τους στην αμερικανική κοινωνία και τα θέματά της. Οι ελληνικής καταγωγής Αμερικάνοι πρέπει να συμμετά-
σχουν και να ψηφίζουν με επιλογές σε όλα τα σκαλοπάτια ανάδειξης ηγε-
σίας.

Δ. Πρέπει μέσω της Ομοσπονδίας να ξαναϊδρυθεί ο θεσμός επικοινωνίας του νέου κάθε φορά ανθρώπινου ομογενειακού δυναμικού με τις διάφορες επιχειρήσεις του χώρου μας, πρέπει να γίνεται με ειδική επιτροπή η συνάντηση στελέχωσης ανθρώπινου δυναμικού που είναι και το δεξί χέρι των νέων μας.

Τροποποίηση – βελτιώσεις καταστατικού χάρτη λειτουργίας
της Ομοσπονδίας Ελληνοαμερικανικών Οργανισμών Μείζονος Νέας Υόρκης

Ο χορός Μείζονος Νέας Υόρκης- Τριών πολιτειών αποτελεί Κέντρο όλου του κόσμου και με την έννοια αυτή η ελληνοαμερικανική κοινότητα έχει μέγιστη ανάγκη να ανασυνταχτεί. Αποτελούμενη με τις δυνάμεις της μία ισχυρή δύναμη, πάντοτε διασφαλίζοντας τα επιμέρους ενδιαφέροντά της, αλλά οπωσδήποτε με τη δύναμή της στηρίζοντας το μοναδικό όπλο του Ελληνισμού, που είναι οι απαρίγραπτες αξίες ελπίδας και ελευθερίας των λαών.

Προς τούτο σήμερα, η ειδική επιτροπή προσαρμόζει τον καταστατικό χάρτη των οργανισμών του χώρου μας, κάτω από τα εθνικά χαρακτηριστικά του οργανισμού που θα συμβολίζει όλα και ότι είναι το υψηλό ιδανικό να παραμείνει και να διαιωνίζει το μεγαλείο που έχει μέσα του ο Έλληνας του χθες, του σήμερα και του μέλλοντος.

1ον. Επαναφέρεται το προηγούμενο Καταστατικό όπως έχει λειτουργήσει και ισχύει από το έτος 2000. Με τις παρακάτω Βελτιώσεις – Προσθήκες – Τροποποιήσεις.

2ον. Οι οργανισμοί μέλη από τις επόμενες γενικές εκλογές συμμετάσχουν με δικαίωμα ψήφου με όλα τα νόμιμα μέλη τους, τα οποία πρωτίστως έχουν προμηθευτεί με ειδική ταυτότητα αποδείξεως σαν μέλος. Η εκάστοτε Εφορευτική Επιτροπή δημοσιεύει τη νέα δομή διεύρυνσης και δίδεται η ευκαιρία συμμετοχής για να ξεκινήσει το νέο όνειρο που είναι βασική αρχή της Δημοκρατίας. Δηλαδή ευρύτερη συμμετοχή που αποφασίζει για το μέλλον της πλειοψηφιακής διοίκησης, αλλά και η ελέγχου σαν μειοψηφία που είναι η αναγκαία δυνάμεις λειτουργίας, του κάθε δημοκρατικού λειτουργήματος. Διότι άλλο το μόνο μέρες πνεύμα διοίκησης που καταντά μία μορφή συγκεκαλυμμένου ολοκληρωτισμού.

3ον. Σαν δικλείδες στις ανησυχίες ότι οι οργανισμοί, μία δύναμη πολλών μελών τους, ίσως καταστρατηγείται το βασικό πνεύμα και καθ´ολοκληρίαν κερδίσουν του Δ.Σ. ορίζεται ότι οι οργανισμοί με περισσότερα μέλη των 100, επιτρέπεται η συμμετοχή τους έως τα 100 και ασκούν το δικαίωμά τους. Επίσης καλούμε να εγγραφούν στην εθνική αυτή δύναμη του Ελληνισμού και όλες οι εκκλησιαστικές κοινότητες και λόγω της ιδιομορφίας δυνάμεων και βασικών τους επιδιώξεων συμμετάσχουν στον εθνικό αυτό κορμό που είναι η Ελλάδα του χώρου μας, με αντιπροσώπους έως σύνολο 50 το πολύ.

Εάν όλοι θέλουμε να έχουμε στη ζωή μας μία Ελλάδα ζωντανή είναι ανάγκη να στηρίξουμε το μεγαλείο της προσφοράς, της Εκκλησίας και του Ελληνισμού στο χώρο μας.

Αποτελούν αναπόσπαστες δυνάμεις και ευρείες επιτροπές εργασίας υπηρετούμε τα πολλά και μεγάλα όνειρα μας.

Το νέο αυτό βασικό ξεκίνημα ευρείας συμμετοχής από την εθνική πλέον οργάνωση στην μείζονα Νέα Υόρκη παρακινεί και τις άλλες περιφέρειες αποδήμων, και επιτυγχάνεται βαθμιαία η δύναμη της ευρείας συμμετοχής στα κοινά ενδιαφέροντα της φυλής μας.

Σήμερα η ομογένεια Αμερικής και όχι μόνο, έχει αναπτυχθεί σε πολυποίκιλες οργανώσεις και όλοι αυτοί με το προτεινόμενο σχέδιο δεν θα μείνουν μία μοναδική ξεχωριστή προσπάθεια, αλλά αποτελώντας πλέον μέρος της προόδου, θα είναι μία εθνική δύναμη με πολλές προσδοκίες των νέων της κοινότητας που ανήκουν.

Π.χ. Ιατρικοί σύλλογοι, σύλλογοι Τραπεζιτών, Δικηγόρων, Ακινήτων, Ιδιοκτητών, διαφόρων Οικονομικών Οργανισμών, Μεσιτών. Απλά να αναφέρω μόνο δυνάμεις από την ελληνοαμερικανική πραγματικότητα.

Τέλος, μετά την εδραίωση της ευρείας συμμετοχής μελλών οργανισμών διευρύνεται η συμμετοχή με την εθελουσία ατόμων και κατοίκων μείζονος περιφέρειας που πιθανόν δεν ανήκουν και λειτουργούν σαν μέλη οργανισμών. Όλα τα μέλη του Οργανισμού είτε σαν μέλη είτε ατομικά συνδράμουν οικονομικά και ενδεικτικά με τη συνδρομή των $20.00 κατά το χρόνο της εκλογικής διαδικασίας.

Είναι χρήσιμο να αναφερθεί και το γεγονός ότι ο επίτιμος πρόεδρος του Οργανισμού σε μία συγκέντρωση πρώην προέδρων και μελών του Οργανισμού ανέφερε την πρότασή του όπως προσφέρει τα αναγκαία χρήματα, κάνει μία επιπλέον δωρεά για επέκταση του κτιρίου με τρίτον όροφο και τις ανάγκες ανακαίνισης ώστε το κτίριο του Ελληνισμού να συμβολίζει το μεγαλείο της εδώ ελληνοαμερικανικής κοινότητας.

Σχέδιο του επίτιμου προέδρου είναι όπως ο νέος χώρος – όροφος χρησιμοποιηθεί και σαν CENTER FOR RESEARCH OF INCURABLE ILLNESS.

Αυτές είναι οι γενικές απόψεις για ένα νέο καταστατικό χάρτη που θα εγγυάται τα βέλτιστα, δίνοντας την ευκαιρία στους νέους μας να εντάσσονται, αλλά και να έχουν ευκαιριακές εξελίξεις.

Για κάθε ανάλυση των σκέψεων μου, προτίθεμαι να γίνουν σε μία ζωντανή συ-
γκέντρωση.

Με εκτίμηση,

Βασίλειος Σταθάκος

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here