ΠΗΓΗ: ΕΣΤΙΑ

Βολιδοσκοπεῖ Σίσι – Νετανυάχου γιά νά συνεργασθοῦν μέ τήν Τουρκία γιά τήν ἀξιοποίηση φυσικοῦ ἀερίου

Τοῦ Μανώλη Κοττάκη

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΤΗΚΑΝ οἱ ἀναγνῶστες μας κατά τήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδος πού διανύσαμε, τήν ἡμέρα πού διάβασαν στήν ἐφημερίδα μας τίς πληροφορίες μας γιά τίς ὑπόγειες συνεννοήσεις μεταξύ Τουρκίας – Αἰγύπτου στήν Χερσόνησο τοῦ Σινᾶ καί τό κλῖμα προσέγγισης πού ἄρχισε νά διαμορφώνεται μεταξύ Ἐρντογάν καί Σίσι. Ἦταν, βλέπετε, οἱ μέρες πού πραγματοποιήθηκε τό ἐπιτυχές ὡς πρός τόν βασικό του στόχο ταξίδι τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου Δένδια στό Κάιρο καί οἱ πληροφορίες μας δέν «ταίριαζαν» μέ τήν ἀτμόσφαιρα. Πράγματι οἱ αἰγυπτιακοί χάρτες μέ τά οἰκόπεδα πού ἐφάπτονται τῆς θεωρούμενης τουρκικῆς ὑφαλοκρηπίδας ἀπεσύρθησαν μετά τό διάβημα Δένδια, καί αὐτό ἐξενεύρισε τήν Ἄγκυρα ὅπως διεφάνη ἀπό τίς ὀργίλες δηλώσεις Τσελίκ. Ὡστόσο τό στρατηγικό πλαίσιο δέν ἄλλαξε. Οὐδεμία νύξη ἔγινε δημοσίως γιά τήν ἀλλαγή τῆς ὅδευσης τοῦ ἀγωγοῦ EastMed προκειμένου νά παρακάμπτει τήν Κύπρο. Ἰδέα πού συνεπάγεται ὅτι τό ἰσραηλινό φυσικό ἀέριο θά μεταφέρεται στήν Εὐρώπη μέσω Αἰγύπτου καί Ἑλλάδος (Κρήτη) χωρίς νά «περνᾶ» ἀπό τόν σχεδιαζόμενο σταθμό ἀποθήκευσής του στά Βασιλικά τῆς Μεγαλονήσου.

Δυστυχῶς οἱ πληροφορίες μας ὅτι εἶναι σέ ἐξέλιξη ἀπόπειρα συνεννόησης μεταξύ Τουρκίας – Αἰγύπτου ἐπιβεβαιώνονται. Ὄχι μόνο ἀπό τίς δημόσιες δηλώσεις τοῦ ἐξ ἀπορρήτων συμβούλου τοῦ Ἐρντογάν Ἰμπραίμ Καλίν, ὁ ὁποῖος κολάκευσε τήν Αἴγυπτο ὡς «καρδιά τοῦ ἀραβικοῦ κόσμου». Ἀλλά καί ἀπό δημοσιεύματα ἔγκυρων ἰσραηλινῶν ἱστοσελίδων πού ἀποκαλύπτουν κάτι χειρότερο: ὁ Σουλτάνος βολιδοσκοπεῖ τό Ἰσραήλ μέσῳ Αἰγύπτου, ἡ ὁποία ἔχει ἀναλάβει γιά λογαριασμό του τόν ρόλο τοῦ ἐμπίστου τρίτου μέ ἀποστολή νά διερευνήσει τό ἄν μποροῦν νά συνεργαστοῦν –καί οἱ τρεῖς χῶρες μαζί– γιά τήν συνεκμετάλλευση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου τῆς Μεσογείου! Πιό συγκεκριμένα ρεπορτάζ τῆς ἱστοσελίδας ΤikDepka τῆς 22ας Φεβρουαρίου 2021 τό ὁποῖο πέρασε ἀρχικῶς κάτω ἀπό τά ἑλληνικά ραντάρ μέ τίτλο «Ἡ Τουρκία ἐξετάζει ἄν τό Ἰσραήλ εἶναι διατεθειμένο νά συνεργαστεῖ μαζί της γιά τήν ἐκμετάλλευση τοῦ πετρελαίου στήν Μεσόγειο Θάλασσα. Τά ΗΕΑ ἐπενδύουν ἑκατομμύρια στήν ἐπέκταση τοῦ ἀγωγοῦ πετρελαίου Εἰλάτ-Ἀσκελόν» ἀποκαλύπτει ὅτι πρῶτον ἐπισκέφθηκε προσφάτως τό Ἰσραήλ ὁ Αἰγύπτιος Ὑπουργός Ἐνέργειας Tarek El Molla καί συναντήθηκε μέ τόν Πρωθυπουργό Νετανυάχου, τόν Ὑπουργό Ἐνέργειας καί ἀνώτερους κυβερνητικούς ἀξιωματούχους εἰδικούς στούς τομεῖς τοῦ πετρελαίου καί τοῦ φυσικοῦ ἀερίου.

Δεύτερον, ἡ ἀτζέντα τῶν συνομιλιῶν περιελάμβανε ζητήματα ἐξαγωγῆς ἰσραηλινοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν Αἴγυπτο, τήν πιθανότητα διεύρυνσης τοῦ Φόρουμ Φυσικοῦ ἀερίου τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου (Αἴγυπτος, Ἰσραήλ, Ἰορδανία, Ἑλλάδα, Κύπρος). Τρίτον, ἐνδιαφέρεται νά μετάσχει στό τριμερές σχῆμα στρατιωτικῆς συνεργασίας Ἑλλάδος-Κύπρου-Ἰσραήλ καί ὁ ἡγέτης τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων Muhammad bin Zayed ὁ ὁποῖος ἐπιθυμεῖ νά συμμετάσχει τό Ἄμπου Ντάμπι σέ κοινές ἀσκήσεις μέ τίς ἀεροπορίες Ἑλλάδος καί Ἰσραήλ.

Τέταρτον –ἐδῶ «μπαίνουμε στό ψητό» κατά τό κοινῶς λεγόμενον– ὁ Ἐρντογάν σέ γνώση τοῦ ὁποίου εἶναι ὅλα τά παραπάνω σύμφωνα μέ πηγές τοῦ TikDepka «ἔχει ξεκινήσει τίς τελευταῖες ἑβδομάδες μιά σειρά διερευνητικῶν κινήσεων μέ τόν Αἰγύπτιο Πρόεδρο Al Sisi γιά τήν ἐξέταση ἐνδεχόμενης συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας-Ἰσραήλ καί Αἰγύπτου στήν ἀνάπτυξη τῶν κοιτασμάτων φυσικοῦ ἀερίου καί πετρελαίου τῆς ἀνατολικῆς λεκάνης τῆς Μεσογείου». Σύμφωνα μέ αὐτές τίς πηγές –συνεχίζει τό δημοσίευμα– «τό κύριο μήνυμα πού μεταβιβάστηκε ἀπό τήν Τουρκία στήν Αἴγυπτο γιά νά τό μεταφέρει καί αὐτή μέ τήν σειρά της στό Ἰσραήλ, εἶναι ὅτι τό Ἰσραήλ δέν θά πρέπει νά ἐπικεντρωθεῖ στίς σχέσεις του μέ τήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο καί νά μήν συνεργαστεῖ μέ τήν Ἀθήνα καί τήν Λευκωσία σέ θέματα πού ἀφοροῦν σέ κοιτάσματα καί ἀγωγούς φυσικοῦ ἀερίου στήν ἀνατολική λεκάνη τῆς Μεσογείου». Μετά ταῦτα ὁ Πρόεδρος τῆς Αἰγύπτου ὄχι μόνο δέν ἀπέρριψε τήν πρόταση ἀλλά ἀνέθεσε στόν Ὑπουργό Ἐνέργειας τῆς Αἰγύπτου νά προσπαθήσει νά διερευνήσει στήν Ἱερουσαλήμ ποιά θά ἦταν ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰσραήλ σέ ἕνα τέτοιο ἐρώτημα. Σύμφωνα μέ τό δημοσίευμα ἡ τουρκική πρόταση ἦταν ἀποτέλεσμα τεσσάρων ἐξελίξεων. Αὐτές εἶναι:

Ἡ ἐπιδείνωση τῶν σχέσεων τῆς Τουρκίας μέ τό Ἰράν.

Ἡ ἀντίθεση τοῦ Ἰράν στήν ἀνάμιξη τῆς Τουρκίας στόν πόλεμο τοῦ Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Ἡ πίεση πού ἄσκησε ἡ κυβέρνηση τοῦ Ἰράν στήν κυβέρνηση τοῦ Λιβάνου νά ἀλλάξει στάση ὅσον ἀφορᾶ τά κοιτάσματα φυσικοῦ ἀερίου τοῦ Ἰσραήλ στήν Μεσόγειο.

Οἱ συμφωνίες εἰρήνης τοῦ Ἰσραήλ μέ τά Ἡνωμένα Ἀραβικά Ἐμιράτα σχετικά μέ τήν συνεργασία τῆς OEAPC (ὑπεύθυνη γιά τήν μεταφορά πετρελαίου Ἀσκελόν-Εἰλάτ) καί τήν MED-RED Land Bridge. Ἐάν ὁ ἀγωγός Εἰλάτ-Ἀσκελόν ἐπεκταθεῖ θά δώσει τήν δυνατότητα στό Ἄμπου Ντάμπι γιά φθηνότερες ἐξαγωγές πετρελαίου.

Ἕως τήν ὥρα πού τυπώνονταν αὐτές οἱ γραμμές μᾶς ἦταν ἄγνωστη ἡ ἀπάντηση τοῦ Ἰσραήλ στήν βολιδοσκόπηση τοῦ Τούρκου Προέδρου. Ἄν καί ἡ συνεργασία τῆς Ἱερουσαλήμ μέ τήν Ἀθήνα ἐξελίσσεται σέ στρατηγική μετά τήν πώληση τῆς ΕΛΒΟ σέ ἑταιρεία τῆς φίλης χώρας καί τήν προμήθεια ἔξυπνων ὅπλων ἠλεκτρονικοῦ πολέμου (drones καί πυραυλικά συστήματα), στήν διεθνῆ πολιτική κανείς δέν πρέπει νά ἀποκλείει ποτέ τίποτε. Ἀπό τότε πού εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἡ πληροφορία γιά τίς ἐπαφές Ἐρντογάν-Σίσι, οἱ Αἰγύπτιοι ἤδη ἔκαναν κινήσεις καλῆς θελήσεως πρός τήν Τουρκία. Καί μέ τά οἰκόπεδα τῶν ὑδρογονανθράκων πού ἐφάπτονταν τῆς «τουρκικῆς ὑφαλοκρηπίδας» –ἀσχέτως ἔκβασης ἡ πρόθεση μετράει– καί μέ τά σενάρια γιά τήν ἀλλαγή ὅδευσης τοῦ ἀγωγοῦ. Τά ὁποῖα πλήττουν τήν ΑΟΖ τῆς Κύπρου καί τοῦ Καστελλορίζου.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here