ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Νίκος Σταματάκης): Προ μηνών είχαν ακουστεί κάποιες σχετικές ιδέες από ορισμένους του πατριωτικού χώρου. Προσωπικά ήμουν εξαιρετικά διστακτικός. Πρώτον, επειδή το θέμα της ψήφου ομογενών έχει καταλήξει σε γελοιοποίηση των Ελλήνων της Διασποράς.  Αλβανοί, Ρουμάνοι, Βούλγαροι και λοιποί μετανάστες ψηφίζουν άνετα και χωρίς εμπόδια στα προξενεία τους, ενώ η Ελλάδα θέτει σε μας όριο 30ετίας… Δεύτερον, επειδή κόμμα της Διασποράς που δημιουργείται με πρωτοβουλία Ελλαδιτών (με τα γνωστά συμφέροντα συνδιαλλαγής με το διεφθαρμένο κράτος) είναι ανεπιθύμητο. Βέβαια, φαίνεται ότι έχουν μεσολαβήσει κάποιες νεώτερες κινήσεις από τότε που το άκουσα (προ 6μήνου). Οπότε θα περιμένουμε για ανακοινώσεις και αποκαλύψεις προσώπων και προσωπείων.

Στο μεταξύ όσοι πρωταγωνιστούν στην κίνηση αυτή προφανώς αγνοούν την τραγική – σχιζοφρενική – θέση της Διασποράς, και ειδικά της Ν.Υόρκης όπου υποτίθεται ότι το κόμμα αυτό θα έχει την έδρα του.  Πως είναι δυνατόν η Ομογένεια να βοηθήσει όταν εξαρτάται από το πολλαπλώς διεφθαρμένο και διαβρωμένο ηθικά και εθνικά Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως; Του οποίου οι εκάστοτε Πατριάρχες όχι μόνο είναι Τούρκοι υπήκοοι αλλά πρέπει να δίνουν λογαριασμό στο τουρκικό υπ.Εξωτερικών για την κάθε του κίνηση καθώς και των εκκλησιών που εξαρτώνται από αυτούς (Αμερική, Καναδάς, Αυστραλία, Βρετανία κλπ).  Με την Ομογένεια δέσμια στο άρμα του τουρκικού υπ.Εξωτερικών θα κάνουν κόμμα ελληνικής Αναγέννησης που θα το ονομάζουν Κόμμα της Διασποράς με έδρα τη Ν.Υόρκη;

Επομένως πρώτα πρέπει να αυτονομηθεί η Εκκλησία Αμερικής από το Πατριαρχείο (όπως και Αυστραλίας, Καναδά και Βρετανίας κλπ) και μετά τα ωραία και μεγάλα… Στο μεταξύ θα ήταν απείρως αποτελεσματικότερο για την Ομογένεια να αποκλείσει όλους τους Ελληνες πολιτικούς – δεξιούς και αριστερούς – από κάθε εκδήλωση μας μέχρι νεωτέρας…

=================================================

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗς ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ “ΕΣΤΙΑ”

Σέ συνεργασία μέ πυρῆνες πατριωτῶν ἀνά τήν Ἑλλάδα – Ἄρχισε ἡ συλλογή ὑπογραφῶν – Κίνησις κατά τά πρότυπα τῶν ΗΠΑ – Ὁ Ἀρχηγός θά λαμβάνει τό χρῖσμα σέ κάθε ἀναμέτρηση

ΕΝΤΟΝΕΣ διεργασίες πού θά καταλήξουν στήν ἵδρυση ἑνός πολιτικοῦ σχηματισμοῦ νέου τύπου, μακριά ἀπό τά ἀρχηγικά κόμματα τῆς μεταπολιτεύσεως, εὑρίσκονται ἐν ἐξελίξει τίς τελευταῖες ἡμέρες. Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς καί Ἕλληνες πού ζοῦν στήν πατρίδα βρίσκονται ἐδῶ καί καιρό ὑπό συνθῆκες ἄκρας μυστικότητος ἐν εἴδει νέας Φιλικῆς Ἑταιρείας σέ ἀνοικτή γραμμή, προκειμένου νά προχωρήσουν καί νά δημιουργήσουν ἐκ τοῦ μηδενός κάτι νέο πού δέν θά ἔχει καμμία σχέση μέ τούς ὑπάρχοντες σχηματισμούς, ὅπως τοὐλάχιστον οἱ ἴδιοι ὑποστηρίζουν. Στρατιωτικοί, ἄνθρωποι τῆς ἀγορᾶς, δικαστές, δικηγόροι, νομικοί, ἰατροί καί ἄλλοι συγκροτοῦν τόν ἱδρυτικό πυρῆνα του, ὁ ὁποῖος ἔχει ὡς ἕδρα τήν Νέα Ὑόρκη. Ἀπό ἐκεῖ πού ἄρχισαν οἱ προπαρασκευαστικές κινήσεις γιά τήν δημιουργία αὐτῆς τῆς πολιτικῆς κινήσεως.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας» (ἡ ὁποία ἀπό ἐνδιαφέρον δημοσιογραφικό καί μόνον καταγράφει τίς ἐξελίξεις πού ὑπάρχουν στά συγκοινωνοῦντα δοχεῖα μεταξύ Ὁμογενείας καί ἐντοπίων παραγόντων μετά τήν ἔγκριση τοῦ νόμου γιά τήν παροχή ψήφου στούς Ἀποδήμους), ἡ κίνησις αὐτή διαθέτει πυρῆνες στήν Ἀμερική, τήν Γερμανία, τήν Μεγάλη Βρεταννία, τόν Καναδᾶ, τήν Αὐστραλία, τήν Μέση Ἀνατολή (Ἰσραήλ, Αἴγυπτο), τήν Κύπρο καθώς καί στήν Βόρειο Ἑλλάδα, τήν Πελοπόνησσο, τήν Κρήτη καί τά νησιά. Ἀκόμη καί στό Ἅγιον Ὄρος. Τά στελέχη της στήν Ἑλλάδα δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ ἁμαρτωλά πρόσωπα τῆς μεταπολιτεύσεως καί τά περισσότερα θήτευσαν ἤ ἔχουν δεσμούς μέ τό ΠΑΣΟΚ τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου, μέ τήν παλαιά Ἕνωση Κέντρου, μέ κόμματα ὅπως ἡ ΔΗΑΝΑ, ἡ ΠΟΛΑΝ καί τό ΚΕΠ. Ἡ συγκολλητική οὐσία πού τά ἑνώνει εἶναι ἡ ἀντίθεσίς τους στόν ἐθνομηδενισμό, τήν παγκοσμιοποίηση μέ τήν παροῦσα μορφή, τήν μείωση τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν, τήν δημογραφική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ, καί, βεβαίως, ἡ ἀνησυχία τους γιά τόν τουρκικό ἐπεκτατισμό. Στόχος τους εἶναι νά ἀποταθοῦν στήν μεγάλη δεξαμενή τοῦ 46% πού ἀπεῖχαν ἀπό τίς προηγούμενες ἐκλογές καθώς καί στούς ψηφοφόρους τοῦ λεγομένου πατριωτικοῦ χώρου σέ ὅποιο κόμμα καί ἄν ἀνήκουν σήμερα. Αὐτό πού ἀποκλείουν ρητῶς εἶναι ἡ συνεργασία μέ τά ὑπάρχοντα κόμματα. Ἡ διακήρυξις τοῦ κόμματος τῶν Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς ἴσως δοθεῖ στήν δημοσιότητα αὐτές τίς ἡμέρες κατά τόν ἑορτασμό γιά τήν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Ἡ ἱδρυτική διακήρυξις θά τεθεῖ σέ διαβούλευση διαδικτυακῶς μέσῳ τῆς πλατφόρμας Avaz –φέρει τόν τίτλο «ΜΕΤΕΧΩ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΑΙ, ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΩ» καί θά ἐγκριθεῖ ἄν τό σχῆμα στερεωθεῖ στίς 25 Μαρτίου 2022. Προσωρινό ὄνομα τῆς κινήσεως εἶναι τό «Πρῶτα ἡ Ἑλλάδα», ἀλλά προκειμένου νά μήν δημιουργοῦνται συνειρμοί οἱ ἔχοντες τήν πρωτοβουλία ἀναφέρουν ὅτι αὐτό δέν ἔχει καμμία σχέση μέ τόν Πρόεδρο Τράμπ, καμμία σχέση μέ πρώην Ἕλληνες Πρωθυπουργούς ἤ καί γνωστά νέα κόμματα. Καμμία σχέση δέν φαίνεται νά ἔχει καί μέ τόν Πρόεδρο Μπάιντεν, καθώς μέ τήν διακήρυξή τους τάσσονται ὑπέρ τῆς συσφίγξεως τῶν σχέσεων Ἑλλάδος – Ρωσσίας καί Ἑλλάδος – Γαλλίας. Καί βεβαίως δέν τίθεται θέμα συνεργασίας μέ τά ὑπάρχοντα κόμματα. Ὁ προβληματισμός γιά τήν ἵδρυσή του στήν Ὁμογένεια εἰδικῶς ἄρχισε κατά τήν διάρκεια τῶν μνημονίων ὅταν ὑποθηκεύθηκε ἐθνική κυριαρχία, συνεχίσθηκε μέ τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν μέ τήν παράδοση ἱστορικῶν τίτλων καί κορυφώνεται τώρα. Μέ τά ἑλληνοτουρκικά.

Συμφώνως πρός πληροφορίες τῆς «Ἑστίας», μέ τόν ὑπό ἵδρυσιν σχηματισμό εἶναι σέ διαρκῆ ἐπαφή: ναύαρχος ἐν ἀποστρατείᾳ, ὁ ὁποῖος συνέδεσε τό ὄνομά του μέ τό ἑνιαῖο ἀμυντικό δόγμα. Διάσημος Ἕλλην γεωπολιτικός ἀναλυτής μέ ἱστορική καταγωγή, ὁ ὁποῖος ὑπηρέτησε σέ κομβικές θέσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Υἱός ἀνωτάτου ἱστορικοῦ στελέχους τῆς Ἑνώσεως Κέντρου. Ἐκδότης βιβλίων, ὁ ὁποῖος κινεῖται χρόνια στόν λεγόμενο πατριωτικό χῶρο. Γνωστός ἱστορικός. Κορυφαῖα στελέχη τῶν Παμμακεδονικῶν ὀργανώσεων πού ἀποστασιοποιήθηκαν ἀπό τά κόμματά τους λόγῳ Σκοπιανοῦ. Στενοί συνεργάτες τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου. Μεμονωμένοι πολιτικοί φίλοι τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ καί τοῦ Κωστῆ Στεφανόπουλου, οἱ ὁποῖοι παρά τήν ἡλικία τους θεωροῦν ἀπαράδεκτο νά μένουν μέ τά χέρια σταυρωμένα. Ἡ «Ἑστία» ἔχει πληροφορίες ὅτι μετά τήν αὐριανή ἐπέτειο τά πρόσωπα πού στηρίζουν τήν νέα κίνηση θά ἀρχίσουν νά ἀνακοινώνουν μέ δημόσιες δηλώσεις τους τήν συμμετοχή τους σέ αὐτήν. Ἡ «Ἑστία», ἡ ὁποία παρακολουθεῖ ὅλες τίς διεργασίες στά δεξιά τῆς ΝΔ καθώς ἀνησυχεῖ γιά τήν πολιτική σταθερότητα τήν ἑπομένη ἡμέρα στήν πατρίδα μας διευκρινίζει τό ἑξῆς: δέν ὑποστηρίζει αὐτήν τήν κίνηση οὔτε κάποια ἄλλη. Τήν παρακολουθεῖ καί τήν προβάλλει ὅμως γιατί θεωρεῖ ὅτι ἡ προσέγγισίς μας γιά τά μελλούμενα δικαιώνεται πλήν τῶν δημοσκοπήσεων καί στήν πράξη. Ὅσο περνᾷ ὁ καιρός μεγαλώνει ὁ ἀριθμός τῶν Ἑλλήνων πού κινεῖται στά δεξιά τῆς ΝΔ, στόν πατριωτικό χῶρο καί θεωρεῖ ὅτι δέν εὑρίσκει ἐκπροσώπηση στούς ὑπάρχοντες σχηματισμούς. Τό γεγονός αὐτό εἶναι ἐξ ὁρισμοῦ ἀνησυχητικό γιά τήν πολιτική σταθερότητα. Καί καθίσταται ἀκόμη περισσότερο ἄν ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι τήν πρωτοβουλία τῶν κινήσεων τήν λαμβάνουν αὐτήν τήν φορά οἱ Ἕλληνες τῆς Διασπορᾶς πού ἡγοῦνται στήν ἀπόπειρα ἱδρύσεως κόμματος. Αὐτοί ὑπό προϋποθέσεις μποροῦν νά γίνουν game changer.

3 COMMENTS

 1. Σαν ιδέα είναι φανταστική , κατά την
  γνώμη μου όμως ανεφάρμοστη , διότι
  δεν υπάρχει το υπόβαθρο που υπήρχε όταν
  ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία εκείνης της
  εποχής.
  Η Πατρίδα τότε ήταν σκλαβωμένη και η
  απελευθέρωσή της ήταν το μοναδικό
  αντικείμενο. Οι Έλληνες που ζούσαν στις
  Παραδουνάβιες χώρες είχαν ένα κοινό σκοπό, να ξεκινήσουν την επανάσταση, δεν
  υπήρχε το προσωπικό συμφέρον που είναι
  το στήριγμα της διχόνοιας, έτσι η σύσταση
  της φιλικής εταιρείας ήταν πόθος που δεν
  χωρούσαν ανθρώπινες αδυναμίες και έριδες
  γ’αυτό και επέτυχε.
  Σήμερα η Πατρίδα έστω και φαινομενικά είναι ελεύθερη και ας μην γελιόμαστε οι
  ντόπιοι δυστυχώς δεν μας βλέπουν όπως
  τους βλέπουμε εμείς , δεν παραδέχονται
  την πρόοδό μας και αν δεν το λένε φωναχτά το λένε ενδομύχως μας θεωρούν
  ακόμη πιατάδες με πρώτους και καλούς τους πολιτικούς και τα παπαγαλάκια της
  δημοσιογραφίας , θα υπάρξουν αντιδράσεις
  με χτυπήματα κάτω από τη μέση και το πιο
  δυνατό και εύκολο συγχρόνως εκείνο της
  διχόνοιας μεταξύ των ενδιαφερομένων.
  Για να πετύχουμε κάτι μεγάλο θα πρέπει πρώτα να παραδεχθούμε πως σαν Ομογένεια συνολικά αποτύχαμε , διότι δεν
  δημιουργήσαμε θεμέλια πάνω στα οποία
  θα εστηρίζετο το μέλλον της απλά δημιουργήσαμε εστίες μπαϊράκια με σκοπό
  να βαπτιστούμε Πρόεδροι , γ’αυτό σήμερα
  είναι περισσότεροι οι Πρόεδροι από τα μέλη.
  Αποτύχαμε γιατί με τις νοοτροπίες μας και
  τις διαμάχες διώξαμε απογοητεύσαμε τους
  νέους και δεν θέλουν να συμμετέχουν στα κοινά της Ομογένειας. Η ελπίδα μου και η
  ευχή μου είναι να δημιουργηθεί από μερικούς νέους μια μαγιά, ένα προζύμι που
  θα γίνει το θεμέλιο πάνω στο οποίον θα χτιστεί το μέλλον της Ομογένειας μετά από
  εμάς που ήμασταν τροχοπέδη στην συμμετοχή τους.
  Στη δεδομένη στιγμή μια κίνηση σαν
  κ’αυτήν που ονειρεύονται κάποιοι πολύ
  φοβάμαι πως θα γελοιοποιηθούμε, όπως έγινε με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
  Ο μόνος τρόπος για να γίνουμε δύναμη σοβαρή και υπολογίσιμη και στις δύο όχθες
  του Ατλαντικού είναι να βρεθούν μερικοί
  Απόδημοι Πατριώτες με εκατοντάδες εκατομμύρια να μυηθούν στην μεγάλη Ιδέα
  στην οποίαν ο καθένας θα επενδύσει μερικά
  εκατομμύρια , να αγορασθεί οίκημα στέγασης της ΝΕΑΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
  στην οποίαν θα εργάζονται μερικά κορίτσια
  ως γραμματείς που να γνωρίζουν άπτεστα
  και τις δύο γλώσσες και να γνωρίζουν την
  τέχνη της επαφής….δια της ομιλίας .
  Σκοπός τους θα είναι να ανακαλύψουν κάθε
  Έλληνα που ζεί στην Αμερική με ονόματα
  διευθύνσεις τηλέφωνα και email δημιουργώντας έναν τεράστιο ομογενειακό
  κατάλογο. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν
  για τους σκοπούς μας που θα έχουν καταγραφεί σε ηλεκτρονικό βιβλίο και θα
  τους ζητούν ετήσια συνδρομή 20 δολλαρίων σαν βάση και όποιος επιθυμεί να
  ενισχύσει την εταιρεία με μεγαλύτερα ποσά
  θα γίνεται προαιρετικά.
  Όταν όλα δρομολογηθούν η εταιρεία θα
  δουλεύει σαν ίδρυμα και οι συνδρομές και πάσης φύσεως ενισχύσεις θα αφαιρούνται από τους φόρους των συνδρομητών. Αυτό
  φυσικά θα είναι δουλειά καταλλήλων δικηγόρων.
  Επίσης για να αποφευχθούν οι καχυποψίες
  και τα πριονίσματα κάθε τριμηνία θα δημοσιεύεται ακριβής απολογισμός εσόδων
  και εξόδων αναλυτικά.
  Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε πως η ΙΔΕΑ
  θα πάρει κάποτε σάρκα και οστά γιατί θα είναι ένα μεγάλο βήμα προς την σωστή
  κατεύθυνση , προς την Σωτηρία της Παυρίδας και του Οικουμενικού Ελληνισμού.

 2. Ο τίτλος φέρει ερωτηματικό, το οποίο, για να μην το ξεχνάμε, στην ελληνική είναι (ακόμα) το κόμμα μετά της άνω τελείας (;). Οσον αφορά την είδηση περί ιδρύσεως πατριωτικού κόμματος από ομογενείς, ας κρατάμε μικρό καλάθι. Το ιστορικό προηγούμενο είναι άκρως απογοητευτικό και απαγορεύει όποια αισιοδοξία για το μέλλον. Δεν γνωρίζω εάν αυτό που αναφέρει η Εστία αληθεύει, για την αυξανόμενη προτίμηση στα δεξιά της ΝΔ, αλλά και μόνο που το θεωρεί ανυσυχητικό για τη “πολιτική σταθερότητα”ι (βλέπε κατεστημένο) δηλώνει ότι η αποξένωση από κάθε τι εθνοκρατικό έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Άλλωστε, το άρθρο της Εστίας κλείνει με την ελληνοπρεπέστατη φράση..game changer! Οι συντάκτες της της Εστίας, πουακόμα επιμένει και ορθώς, στο πολυτονικό δεν μπορούν να εκφραστούν και να γείνουν κατανοητοί απο τους αναγνώστες τους μόνο μέσα από την ελληνική. Game chαnger λοιπόν, εύκολα, μοντέρνα και χωρίς τόνους για να μην φαινόμαστε και πολύ Βαλκάνιοι και παρακατιανοί.

 3. Κυκλοφορούν πολλά άλλα σκουπίδια που
  παρέχουν κατανοητή ενημερωτική τροφή.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here