Του Στέλιου Τάτση

Στο προηγούμενο κειμενό μου σχετικό με  τις αποφάσεις της  Ιεράς επαρχιακής συνόδου, είχα αναφερθεί με ενθαρρυντικά λόγια για το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας Αμερικής και
εντός παρενθέσεως  σημείωσα (Ελληνικής; με ερωτηματικό). Δεν γνωρίζω φυσικά αν καταλάβατε το πνεύμα μου, διότι αν συνεχιστεί με το σημερινό status quo  δηλαδή περιχαρακωμένη εντός του στενού Ελληνικού  περιβάλλοντος, η γνώμη μου είναι πως ματαιοπονούμε  ακόμη και εάν  ο θεσμός του Αρχιεπισκόπου  επανέλθει εις την πρωτέραν  του θέση.

Η φθορά που υπέστη  την 25ετία που πέρασε μετά τον Ιάκωβο  αν όχι ανεπανόρθωτη είναι τεράστια, δεν καλύπτει πλέον τον ευρύτερο Ελληνο-Αμερικανικό χώρο. Χάσαμε ένα μεγάλο
κομμάτι των νέων μας οι οποίοι είτε απαγοητεύθηκαν ακούγοντας όλες αυτές τις οικονομικές ρωγμές που εκαλύπτοντο από το βαρύ πέπλο της αδιαφάνειας, είτε διότι  λόγω ανικανότητας των διοικούντων δεν υπήρξαν προγράμματα ούτε καν ενδιαφέρον για  να συγκρατηθεί το τεράστιο κύμα των νέων  πάνω στο οποίον θα εστηρίζετο το μέλλον της Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας Αμερικών.

Επί των ημερών μας λόγω της πανδημίας  επήλθε ένα ισχυρότατο ταρακούνημα  πίστεως , οι
αντιπρόσωποι του Θεού  γενικά εκτός ολίγων εξαιρέσεων που ευτυχώς πάντα υπάρχουν, απεδείχθησαν κατώτεροι των περιστάσεων, ευθυγραμμίστηκαν  με την επιστήμη και την
ανθρώπινη πολιτείαν, επέλεξαν τον ανθρώπινο νόμο και την προστασία του και έγραψαν εις τα παλαιότερα των υποδημάτων των, αυτά που εδιδάχθησαν και εδίδασκαν, αγνόησαν την
εξ’ύψους σωτηρίαν , δείχνοντας τεράστιο έλλειμμα πίστης το οποίον δυστυχώς είχε μεγάλη
και πολύ πλατειά απήχηση μεταξύ των πιστών που εστήριζαν τους οίκους του Θεού. Έθεσαν
στο περιθώριο την θαυματουργό ιδιότητα της Θείας Μετάληψης  με αποτέλεσμα πλείστοι των
“ πιστών” να την αμφισβητούν πλέον.

Οι συνέπειες της πανδημίας  τεράστιες και στον οικονομικό τομέα, τα έσοδα των κοινοτήτων
συρρικνώθηκαν, λόγω μικρής συμμετοχής πιστών στους ναούς και λόγω της οικονομικής
δυσπραγίας  από την οποίαν μαστίζεται η ευρύτερη κοινωνία. Και εδώ θα πρέπει οι παροικούντες εν τη Ιερουσαλήμ να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί  στα εξοδά τους, τα πάντα πλέον θα πρέπει να σχεδιάζονται  και να υπόκεινται σε εξωνυχιστικούς ελέγχους  και να γνωρίζουν πως επικρέμεται η Δαμόκλειος σπάθη…… πάνω από τις κεφαλές των. Το οικονομικό αλώνισμα που για πολλά χρόνια υφίστατο και εδώ και στο φανάρι πρέπει να γνωρίζουν οι πάντες ότι δεν πρόκειται να επαναληφθεί.

Με τις παρούσες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί  εάν προχωρήσουμε σε αυτοκέφαλο
(γιατί αυτό εκατάλαβα) Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία Αμερικής θα κάνουμε μια τρύπα μέσα στο νερό, διότι δεν λογίζεται ως Εκκλησία εκείνη η οποία στηρίζεται σε μερικούς πολυεκατομμυριούχους  και όχι στο ευρύτερο κοινόν και αυτό είναι ένα θέμα που θα θίξουμε στο επόμενο μέρος.
Συνεχίζεται

1 COMMENT

  1. I hate to tell you this but there is no way the Antiochians, Serbians, OCA, etc., would ever have a united American Orthodox Church with the Greek Archdiocese as the head. Not only are there the financial scandals but there is also the strange version of Orthodoxy coming out of Constantinople.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here