ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Για 70 ολόκληρα χρόνια είχαν δημιουργήσει τον μύθο της “καλής” Αριστεράς και ενώ έχασαν δικαίως τον Εμφύλιο και με την βοήθεια των Αγγλων και Αμερικανών σώθηκε η Ελλάδα από την κομμουνιστική λαίλαπα, παρουσιάζονταν ως “ηθικοί νικητές”.  Τα παραμύθια όπως συμβαίνει πάντοτε και χωρίς εξαίρεση έλαβαν τέλος χάρη στην δημοσίευση των Σοβιετικών αρχείων…  Ατυχώς υπάρχουν κάποιοι ακόμα και εδώ στην Ομογένεια της Ν.Υόρκης που για χρόνια παρουσιάζονταν ως υποστηρικτές του ΚΚΕ. Δεν θα πώ ονόματα και θα τους δώσω την ευκαιρία να παρουσιαστούν και να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη… Να δούμε θα δείξουν αυτήν την ελάχιστη ευαισθησία απέναντι στους συμπατριώτες τους και την Ιστορία;  Θα τους θυμίσω ότι ο πρόεδρος Κλίντον είχε δημόσια ζητήσει συγγνώμη για τον ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ στη διάρκεια της Απριλιανής δικτατορίας.  Οι οπαδοί του ΚΚΕ δεν έχουν καμία ιστορική ευθύνη; 

Παρακάτω δύο από τα πολλά ιστορικά ντοκουμέντα: Πρώτο, το ΚΚΕ ήθελε να του στείλει η Σοβιετική Ενωση δανεικά όπλα των Ναζι για να καταλάβει την Β.Ελλάδα και δεύτερο, αποκαλύπτεται ότι μόνο το 10% των στρατιωτών του ΔΣΕ ήταν εθελοντές, ενώ οι υπόλοιποι είχαν στρατευθεί με εξαναγκασμό!!

=====================================

ΠΗΓΗ – ESTIANEWS.GR

Νέα στοιχεῖα γιά τόν Ἐμφύλιο – Στό φῶς ἀπόρρητα ἔγγραφα τῆς ΕΣΣΔ ἀπό τόν καθηγητή Ἱστορίας τοῦ «Τζών Χόπκινς» Σεργκέι Ραντσένκο 

ΟΣΟΙ γνωρίζουν ἱστορία, δέν ἐκπλήττονται. Τό ΚΚΕ εἶχε στρέψει τά ὅπλα κατά τῆς πατρίδος καί, στό τέλος, ἐπεδίωκε ἁπλῶς νά τήν ἀκρωτηριάσει. Τό σημαντικό εἶναι ὅτι οἱ ἐνέργειες ἐκεῖνες τῶν καθ’ ἕξιν πλαστογράφων τῆς νεωτέρας ἱστορίας, ἐπιβεβαιώνονται ἀπό τά ἀποχαρακτηρισθέντα ἀπόρρητα ἀρχεῖα τῆς Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Τῆς χώρας, πού προμήθευε τούς κομμουνιστές τῆς Ἑλλάδος μέ ὅπλα. Καί μάλιστα ὅπλα-λάφυρα πού εἶχαν ἀποσπασθεῖ ἀπό τούς ναζί κατά τόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ὁ καθηγητής τῆς Ἱστορίας τοῦ John Hopkins Σεργκέι Ραντσένκο, στό πλαίσιο τῆς ἐρεύνης γιά τό βιβλίο του σχετικά μέ τόν Ψυχρό Πόλεμο, ἀνεκάλυψε τέσσερα ἀποκαλυπτικά ἔγγραφα, τά ὁποῖα προσφάτως ἀνήρτησε στόν λογαριασμό του στό Twitter.

Ἀνάμεσα σέ αὐτά ἐπιστολές τοῦ Νίκου Ζαχαριάδη καί τοῦ Μάρκου Βαφειάδη πού ζητοῦν βοήθεια σέ ὁπλισμό προκειμένου νά ἀποσπάσουν «ἕνα σοβαρό κομμάτι ἀπό τή βόρειο Ἑλλάδα» ἀλλά καί ἡ ἀναφορά τοῦ Μολότωφ πρός τόν Στάλιν πού ἐπιβεβαιώνει πώς ἡ ΕΣΣΔ ἔστελνε ὅπλα στόν λεγόμενο «Δημοκρατικό Στρατό» μέ τήν σημείωση, ὅτι αὐτά προήρχοντο ἀπό λάφυρα πού εἶχαν ἀποσπασθεῖ ἀπό τούς ναζί καί δέν ἦσαν σοβιετικῆς προελεύσεως, ὥστε νά μήν μπορεῖ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι παρεῖχε ἐνίσχυση στό ΚΚΕ, παραβαίνοντας αὐτά πού ὁ Στάλιν εἶχε συνομολογήσει στήν Γιάλτα.

Ἀναρτᾶ ὁ καθηγητής Ραντσένκο αὐτούσια τήν ἐπιστολή τῆς 7ης Ἰουλίου τοῦ 1948, διά τῆς ὁποίας ὁ Μᾶρκος Βαφειάδης, ἀρχιστράτηγος τοῦ λεγομένου Δημοκρατικοῦ Στρατοῦ, καί ὁ Νῖκος Ζαχαριάδης, γενικός γραμματεύς τοῦ ΚΚΕ, ὁμολογοῦν κατά τόν πλέον ὠμό τρόπο ὅτι ἐπιδιώκουν νά ἀκρωτηριάσουν τήν Ἑλλάδα, ἀποσπῶντας τμῆμα τῆς βορείου Ἑλλάδος καί ζητοῦν ἀπό τήν Μόσχα τά μέσα γιά νά τό καταφέρουν. Ὅταν ἐγράφετο ἡ ἐπιστολή αὐτή, ἤδη ὁ Ἐθνικός Στρατός εἶχε ἀπωθήσει τούς συμμορῖτες (ὅπως ἐχαρακτηρίσθησαν καί ἀπό τόν ΟΗΕ), καί ἡ ὁριστική ἧττα τους πλησίαζε. Ἀνίκανοι νά ἐπιτύχουν τό ἀρχικό σχέδιό τους, νά θέσουν ὁλόκληρη τήν Ἑλλάδα ὑπό τό ἐφιαλτικό κομμουνιστικό σύστημα, οἱ Βαφειάδης καί Ζαχαριάδης ἀρκοῦνται πλέον νά ἀποσπάσουν τήν βόρειο Ἑλλάδα ἀπό τόν ἐθνικό κορμό.

Αὐτούσιο τό σχετικό ἐδάφιο τῆς ἐπιστολῆς ἀναφέρει: «Ὅπως σᾶς εἶναι γνωστό τό δικό μας σχέδιο συνοψίζεται σέ τοῦτο δῶ: νά φθείρουμε σέ σημαντικό βαθμό τό μοναρχοφασισμό κατά τήν ἐπίθεσή του, πού ἦταν ὑποχρεωμένος νά κάνει ἐνάντια στό ΔΣΕ στή βόρεια Πίνδο γιά νά περάσουμε στήν κατάλληλη στιγμή σέ ἀντεπίθεση μέ τίς ἐφεδρεῖες μας, πού γιά τό σκοπό αὐτό κρατᾶμε ἕτοιμες, μέ τή μίνιμουμ ἐπιδίωξη νά τοῦ ἀποσπάσουμε ἕνα σοβαρό κομμάτι ἀπό τή βόρεια Ἑλλάδα, ὅπου νά συγκεντρώσουμε καί νά ὀργανώσουμε πιό ἀποφασιστικά τίς δυνάμεις τῆς λέφτερης Ἑλλάδας γιά τήν παραπέρα ἐξασθένηση καί τό ξεγύμνωμα τοῦ μοναρχοφασισμοῦ. Τό ταξίδι τοῦ σ. Ζαχαριάδη σέ σᾶς μέ τήν κατανόηση καί τή βοήθεια πού δείξατε πρός τήν ὑπόθεσή μας στερέωσε ἀκόμη πιό πολύ τήν πίστη μας καί τήν ἀπόφασή μας νά χτυπήσουμε ἐξοντωτικά».

Προκειμένου λοιπόν νά «χτυπήσουν ἐξοντωτικά» τήν Ἑλλάδα, οἱ συμμορῖτες τοῦ λεγομένου ΔΣΕ, ἡ Μόσχα ἐδέχθη νά τούς ἐξοπλίσει. Ἀνάμεσα στά ἔγγραφα πού παραθέτει ὁ καθηγητής Ραντσένκο ὑπάρχει ἡ ἀναφορά τοῦ Μολότωφ μέ πλήρη κατάλογο τοῦ ἐξοπλισμοῦ πού ἐδόθη στούς κομμουνιστές τῆς Ἑλλάδος. Προκύπτει ἀπό αὐτό πώς ὅλα τά ὅπλα ἦσαν ναζιστικῆς προελεύσεως. Μέ αὐτά διεξήχθη ἡ ξενοκίνητη ἀνταρσία κατά τοῦ ἑλληνισμοῦ.

================================

ΠΗΓΗ- omadaalithias.gr

Στο φως νέα ιστορικά ντοκουμέντα: Μόνο το 10% του ΔΣΕ ήταν εθελοντές

Περισσότερα στοιχεία για τον ελληνικό εμφύλιο έρχονται στο φως της δημοσιότητας από τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα της ΕΣΣΔ από τα ρωσικά αρχεία.

Σε γράμμα που έστειλε στους Σοβιετικούς, ο Μάρκος Βαφειάδης αναφέρει τις “δυσκολίες” που αντιμετώπιζε το ΚΚΕ στην προσπάθειά του να στρατολόγησει άτομα για τον “Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας”

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι το 1947 η στρατολόγηση είχε “εξαναγκαστικό χαρακτήρα“. Στην επιστολή του διαβάζουμε ότι μόνο το 10% των νεοσύλλεκτων εντάχθηκε εθελοντικά. 

Δείτε την επιστολή εδώ:

 

Όπως αναμενόταν το ενδιαφέρον του “ελληνικού” twitter ήταν μεγάλο:

 

 

 

 

 

1 COMMENT

  1. Ειναι ντροπη που υπαρχει ακομη Ελληνες που ψηφιζουν το ανθελληνικο αιματοβαμμενο με ελληνικο αιμα KKE και το βαζουν στην Βουλη!Ντροπη τους!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here