Photo: From a demonstration in Israel..

ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS

Του Στέλιου Τάτση

Γενιόμαστε άνθρωποι με επιθυμίες και αδυναμίες, αλλά παράλληλα έχουμε και το χάρισμα της λογικής, με το οποίο είμαστε σε θέση να τις ταξινομήσουμε σε καλές και κακές, σ’αυτό βοηθά άλλο ένα χάρισμα που ονομάζουμε συνείδηση. Οποιαδήποτε πράξη που μας κάνει να ντρεπόμαστε, αναγνωρίζουμε ότι δεν είναι καλή και τότε επεμβαίνει η λογική και ξεκαθαρίζει τα πράγματα και μας οδηγεί να επιλέξουμε το σωστόν και να αποφύγουμε αυτό που μας κάνει να ντρεπόμαστε.

Μεγάλο ρόλο φυσικά παίζει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε, η οικογένεια, η γειτονιά, οι συναναστροφές μας και οι ναοί ( τα σχολεία) της Παιδείας. Αυτά είναι τα σωσίβια που μας καθοδηγούν να πνίξουμε τις κακές μας επιθυμίες για να μην μετατραπούν σε πάθος και να γίνουμε δυνατοί ξεπερνώντας τις αδυναμίες μας. Δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι δεν μεγαλώνουμε στο ίδιο περιβάλλον, ούτε όλοι οι άνθρωποι είναι καλοί. Υπάρχουν και αυτοί που επιλέγουν να υπηρετήσουν τον Σατανά, διότι υπάρχει και αυτός στη ζωή μας ο οποίος ωραιοποιεί το κακό και το κάνει να φαίνεται λαχταριστό σ’αυτούς που για διαφόρους λόγους δεν απέκτησαν γερά κοινωνικά θεμέλια και πέφτουν εις την πλάνην από την οποίαν πλέον δεν μπορούν να ξεφύγουν Και είναι εντελώς εξαρτημένοι.

Μία από τις αδυναμίες ορισμένων ανθρώπων είναι και η σχέση μεταξύ των ιδίων φύλλων που μετατρέπεται σε πάθος το οποίον τυφλώνει καταλήγει σε εξάρτηση με πολύ δύσκολη αν όχι αδύνατη την απεξάρτηση. Η πολιτεία από την άλλη πλευρά και εν μέρει η Εκκλησία, αντί να προσπαθήσουν να διορθώσουν την κατάσταση, την συγκαλύπτουν νομοθετικά,  επιλέγοντας τον όρο ανθρώπινα δικαιώματα, δημιουργώντας μια άσχημη σάπια και γεμάτη ανωμαλίες κοινωνία, μέσα στην οποίαν άνθρωποι να συμπεριφέρονται χειρότερα από τα ζώα.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αποκαλεί την ομοφυλική σχέση “ την κατά των αρρένων μανία” ως το πλέον “ άτιμον” πάθος που αποτελεί “ ύβριν” κατά της ανθρώπινης φύσης. Αν και είναι πεσμένη …η ανθρώπινη φύση , στην φθορά, την αμαρτία και τον θάνατον, υπάρχουν και παραμένουν  “ ΟΡΙΑ” στην ερωτική επιθυμία και τις σχέσεις ανδρός και
γυναικός. Ο ίδιος θέλοντας να δώσει έμφαση στην ομοφυλοφιλία , παίρνει ως παράδειγμα τις πόρνες λέγοντας πως αν και είναι παράνομες οι σχέσεις τους με τους άνδρες είναι όμως “κατά φύσιν”. Παραβιάζουν μεν τον νόμον του Θεού που ζητεί την Παρθενίαν και την συζυγία , αλλά παρά ταύτα μένουν στα όρια του φυσικού νόμου.

Αντίθετα οι ομοφυλόφιλοι παραβαίνουν και την εντολή του Θεού όπως διδάσκεται στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη, αλλά και τον φυσικό νόμο. Γι’αυτό και η αμαρτία των είναι χειρότερη των πορνών. Κατά τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρείας, δεν υπάρχει αληθινός έρωτας, έστω και παράνομος μεταξύ των ιδίων φύλλων αλλά μία “επιθυμία άλογη” που τους κατακαίει.

Κατά τον διακεκριμένο νομικό Κυργιάννη Ανδρέου, δεν υπάρχει άνθρωπος που μπορεί ν’αγαπάει αν δεν αγαπούσε τον Θεό. Όλα τα άλλα είναι μια προβολή βίτσιων η επιθυμιών η ψεύτοαγαπητικών διαθέσεων. Ο ίδιος λέγει πως δεν είναι θέμα γάμου των ομοφυλοφίλων αλλά μια απλή συμβατική νομική ένωση η οποία επεβλήθη από μια άθεη συμμορία “ δυνατών” της γης οι οποίοι όντες τοιούτοι ….το έπραξαν για να καταξιωθούν…..οι ίδιοι και οι πράξεις των.

Το κέντρισμα για τούτο το κείμενο ήταν το πραχθέν ανοσιούργημα του Αρχιεπισκόπου
Αμερικής Ελπιδοφόρου εις την Βουλιαγμένη ( όπου βούλιαξε ο ίδιος) Αττικής. Ειλικρινά δεν επιθυμώ την τιμωρία κανενός (ο μη αναμάρτητος πρώτος τον λίθον Βαλλέτω) και αν μπορούσα, θα ήθελα να εξιχνιάσω, να μπώ μέσα στην ψυχή του με τον φακό του πνεύματος και της συνείδησης και να προσπαθήσω να βρώ την ρίζα του κακού, ίσως μπορέσω να τον δικαιολογήσω, διότι υπάρχει διαφορά όταν κάνεις το κακό από δόλο η από λάθος και εάν παραδεχτεί δημοσίως ότι ήταν λάθος και ζητήσει με ειλικρίνεια συγνώμη από τον Θεό και τους ανθρώπους, θα είμαι ο πρώτος που θα τον συγχωρήσω και θα ζητήσω να καταλήξει σε κάποιο ησυχαστήριο όπου θα μπορέσει να σώσει την ψυχή του, να κάνει αυτό που ο ίδιος έχει επαναλάβει πολλές φορές: “Τι γαρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τον κόσμο όλον, και ζημιωθή την ψυχήν αυτού;”.

============================

Homosexuality is an irrational passion

By Stelios Tatsis

We are born human beings with desires and weaknesses, but at the same time, we also have the gift of reason, with which we can classify them into good and bad; another gift we call conscience helps with this. Any act that makes us feel ashamed, we recognize that it is not good, and then logic intervenes and clears things up and leads us to choose the right thing and avoid what makes us feel ashamed.

Of course, the environment in which we live, the family, the neighborhood, our interactions, and the temples (schools) of Education play a big role. These are the life preservers that guide us to stifle our evil desires so that they do not turn into passion and become strong by overcoming our weaknesses. Unfortunately, not all people grow up in the same environment, and not all people are good. Some choose to serve Satan because there is one in our lives who beautifies evil and makes it seem delicious to those who, for various reasons, did not acquire solid social foundations and fall into the delusion from which they can no longer get away, and they are completely dependent.

One of the weaknesses of some people is the relationship between the same cards that turn into a blinding passion and ends up in a dependency that is very difficult, if not impossible, to get rid of. The state, on the other hand, and partly the Church, instead of trying to correct the situation, cover it up legislatively, choosing the term human rights, creating an ugly rotten and abnormal society in which people behave worse than animals.

Saint John Chrysostom calls the homosexual relationship “the rage against men” as the most “dishonorable” passion that is a “blasphemy” against human nature. Although human nature is fallen, in decay, sin, and death, there are and remain “LIMITS” in love, desire, and relationships between men and women. Wanting to emphasize homosexuality, he takes prostitutes as an example, saying that although their relationships with men are illegal, they are “by nature.” They violate God’s law that requires virginity and marriage, but despite this, they stay within the limits of natural law.

On the contrary, homosexuals violate both the commandment of God as taught in the Old and New Testaments but also the natural law. That is why their sin is worse than prostitutes. According to St. Cyril of Alexandria, there is no true love, even if it is illegal, between the same leaves, but a “horse desire” that burns them.

According to the distinguished jurist Kyrgiannis Andreou, no man can love if he does not love God. Everything else is a projection of vices or desires or false loving moods. He says that it is not a matter of gay marriage but a simple contractual legal union that was imposed by an ungodly gang of “powerful” people of the earth who, being such….did it to gain fame….themselves and their actions.

The impetus for this text was the Archbishop’s mistake in Vouliagmeni. I honestly don’t wish for anyone’s punishment (“the sinless first throw the stone”). If I could, I would like to delve into his soul with the lens of spirit and consciousness and try to find the root of evil; maybe I can justify him because there is a difference when you do evil by malice or by mistake. Suppose he publicly admits that it was wrong and sincerely asks forgiveness from God and people. In that case, I will be the first to forgive him and ask that he come to some a sanctuary where he will be able to save his soul, to do what he has repeated many times: “What will it profit a man if he gains the whole world and loses his soul?”.

5 COMMENTS

 1. Psychiatrists long declared (before PC) that
  homosexuality is a mental disorder and one of their primal flaws is hostility;
  we saw this hostility acted out by the two very rich gay men who no doubt paid the
  AB Elpidophoros big bucks to do their bidding; a sinister spectacle to demoralize Orthodox church.
  & Don’t forget, they admitted No to raising babies as Orthodox.
  Truly Anaxios!

 2. Any normal human, even deprived of religious training, has to feel a visceral
  reaction to homosexuality as something deeply skewed.
  Good post Stelios Tatsis!

 3. Why Gay Marriage is Wrong
  August 31, 2015 Staffn

  twitter

  Bible
  BY CHRISTIE APOLLONIA NICOLLES

  The recent Statement from The Assembly of Canonical Orthodox Bishops’ of the United States of America condemning the Supreme Court ruling to license same sex “marriage” is Right On!

  “The Supreme Court, in the narrowest majority possible has overstepped its purview by essentially redefining marriage itself. It has attempted to settle a polarizing social and moral question through legislative fiat. It is immoral and unjust for our government to establish in law a “right” for two members of the same sex to wed. Such legislation harms society and especially threatens children who deserve the loving care of both a father and a mother. The highest Court of our land, rather than standing as a beacon of justice, is now influenced by the thinking of Hollywood celebrities, who are idolized. As the Bible teaches, beware of idols.

  “As Orthodox Christian Bishops, charged by our Savior Jesus Christ to shepherd His flock, we will continue to uphold and proclaim the teaching of our Lord that marriage from its inception, is the lifelong sacramental union of a man and a woman.

  “Therefore, we call upon all Orthodox Christians in our nation to remain firm in their Orthodox faith, and renew their deep reverence for commitment to marriage as taught by the Church. We also call upon our nation’s civic leaders to respect the law of Almighty God and uphold the deeply-rooted beliefs of millions of Americans.

  “That being said, we must stress that persons with homosexual orientation are to be cared for with the same mercy and love that is bestowed by our Lord Jesus Christ upon all humanity. All persons are called by God to grow spiritually and morally toward holiness.”

  Gays already had equal rights – what they actually demand are special legal rights.

  But we cannot be a society bullied into accepting all kinds of immoral sexual relationships: Now that same-sex marriage is legally recognized, what’s next? Legalizing incest? Pedophilia? Polygamy? Bestiality? Or any other satanic aberration?

  Philosophers over the years and centuries have spoken out strongly against homosexuality. Two of numerous examples include Soren Kierkegaard, who said “the plenitude of human nature is found only in the unity of male and female,” and Alice Von Hildebrand, who said “to advocate two fathers or two mothers makes the stars bellow. It is metaphysically impossible for two men or two women to complete each other.”

  The legalization of gay “marriage” turns a moral wrong into a civil right. And that is a false equivalent, because it is not the same as racial equality. In fact, many conservative black ministers resent gay activists using the race card to push this agenda. There is now an organization of black pastors against gay marriage.

  Liberals are out of control in every arena, especially in their relentless quest for equality. Same-sex unions are a mockery; a license to legitimize sinful behavior.

  The Orthodox Christian Church, since first-century ecclesiastical life, unreservedly condemns all expressions of perverted sexual experience that prove contrary to God’s moral order. It believes that homosexuality should be treated by society as an immoral and dangerous perversion – a sinful failure. Instead, the Church works to restore the sexual deviant through pastoral care and repentance. Correction, not accommodation, is what’s called for.

  St. John Chrysostom denounced homosexual acts as being contrary to nature, that sodomy is an unpardonable offense, doubly destructive since such deviance threatens the species. Proponents of the homosexual revolution seek to sow confusion within the church; they are wolves in sheep’s clothing. They invoke revisionist distortions of scripture. Look at the downfall of some mainline Protestant churches caving to political correctness but driving out the faithful. Religion provides the yardstick by which human acts are measured and that’s why it is a target.

  Hostility against religious freedom is everywhere. In Texas, a lesbian mayor tried to subpoena church pastors’ sermons for preaching against homosexuality. Finally she dropped the matter, after Christians all over America mailed her hundreds of Bibles.

  In the Sermon on the Mount: instead of loosening Old Testament law, He intensified its demands. Jesus’ requirement for discipleship was self-denial: to crucify the self, losing one’s life. The Holy Spirit cannot enter a body of sin.

  Legal embrace of same-sex marriage undermines the institution of real marriage. It denies children either a mother or a father, and confuses them. It is an artificial union, not entitled to protection from the state.

  Religious freedom is violated when businesses are not permitted to exercise their own religious beliefs and refuse to bake a cake for a same-sex wedding, when public schools teach acceptance of homosexuality, when clergy are sued for refusal to perform a same-sex marriage ceremony, etc.

  Bible

  The sin of Sodom and Gomorrah established a measure of evil by which all other sins are judged, as recorded in sacred scripture. In fact, no sin has been more condemned than the sin of sodomy. Moreover, the fastest way to destroy a civilized society is the promotion of sexual deviancy. After all, in the Roman Empire, Nero was a degenerate sodomite who murdered his mother.

  Jesus makes clear in the New Testament that he opposes homosexuality. “I, Jesus, have sent my Angel to testify to you these things. But outside are dogs and sorcerers and sexually immoral, murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie”.

  “Gay marriage” is an oxymoron and rejection of core Judeo-Christian ethics. St. Paul understood same-sex intercourse is an affront to God’s stamp on gender. St. Paul’s critique would find absurd any argument for gay marriage, if not, the church would have validated such incestuous unions long ago.

  Both the Old and New Testament indicate only a marriage between one man and woman is God’s one and only plan for mankind.

  Throughout the bible, God mandated punishment for sexual perversion. These mandates were codified in America in the form of sodomy laws, laws against adultery, etc.

  A healthy society does not celebrate perversion. In Russia and India, for example, gay parades are not permitted. The Dalai Lama of Tibet rejects same-sex acts, calling it “a hindrance to enlightenment, from the Buddhist point of view. Men to men, women to women, that is considered sexual misconduct.”

  But in our own society, we have become morally lawless and Godless.

  Christie Nicolles is a writer and speaker on theological and philosophical topics.

 4. Renunciation is the remedy for this egregious sin as we see in the great ascetic Orthodox Monk
  Seraphim Rose, an Anglican convert who
  before taking monastic vows led a homosexual lifestyle , but he Renounced all his darkness, attained metamorphosis, and reborn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here