ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ

Why does Mr. Dracopoulos, Stavros Niarchos Foundation co-president, ignore basic facts about his Foundation’s offer of $25 million to St.Demetrios School of Astoria? Is it his choice to misrepresent the facts, or was he misled by the questionable characters of those the Foundation chose as its associates in this failed project? If SNF cannot choose the right people to associate with, does the Foundation have a leadership problem?

By Nick Stamatakis

In a recent interview by TNH, SNF’s co-president, Andreas Dracopoulos, makes certain statements regarding the unfortunate story of the proposed $25 million grant by SNF to Astoria’s Saint Demetrios School that sadly do not correspond to the facts.  As this audience knows, I have been dealing with this issue as a reporter almost from the beginning (February 2018), first from the pages of a weekly New York newspaper, then from kalami.net, and finally from this website, which was established three years ago almost to the date.

Let’s see what these statements by Mr.Dracopoulos are:

 1. The way that some persons (: in St. Demetrios parish council) reacted to this effort (:SNF grant offer) was disconnected with the progress and education of our children and resulted in undermining the school, which had the foundations to be upgraded by us.
 2. This group that led St.Demetrios, except for Mr.Koularmanis, did not understand what the term “endowment” meant and why it was needed so that we could put good foundations in the School.
 3. To proceed with the $25 million endowment, we (SNF) offered a contract to the parish: The contract provided the creation of a school board (where the parish would participate with the Priest and Mr.Andriotis), and the rest would be our choice. This was destroyed from the inside by those who were then in the leadership of the School.

You can read the intact excerpts of his interview with TNH below this post (In Greek and English) – but these are the basic tenets Mr.Dracopoulos presents.  Unfortunately, they do not correspond with the facts.

Facts and documents contradict Mr. Dracopoulos’s statements. Overall, it is undeniable that SNF wanted to take over the management of  St.Demetrios School (whose five buildings alone are valued at $100 million – in addition to a 50-yr “business reputation” of the school).

But let’s be specific:

 1. The Community was initially presented with the Stavros Niarchos Foundation’s interest in investing $25 million in the school to bring it into the 21st Century.  This $25 million was initially proposed to be given to the school as tuition assistance.  Niarchos Foundation wanted to increase the school’s prestige, and one issue it found was that the tuition was very cheap, and there was a perception that cheap tuition meant a low-value school.  NSF wanted to increase the tuition to $12,000 per year per student (from the $6,000-$7,000 tuition at that time), and the SNF would pay half the tuition per student while the other half was supposed to be paid by the parents.  Over time, the tuition assistance method disappeared because NSF was not giving St. Demetrios the $25 million (i.e., it was not a grant anymore), and SNF said it was an endowment where the $25 million would be invested. The School would receive $800,000-$1,000,000 that the investment was expected to generate.
 2. The offer letter was never presented to the Parish Council in full.  Mr. Koularmanis, the then school principal, appeared at the Parish Council (PC) and read the letter of the SNF offer to the members.  When it became obvious that what was stated verbally to the PC did not correspond with what was presented in writing, several PC members requested a copy of the letter from the Secretary of the PC. They finally got this letter, and today we make it public so the community learns the truth. (PLEASE SEE THE SNF LETTER HERE NIARCHOS – LETTER OCTOBER 2017)
 3. The PC repeatedly requested from Fr. Nektarios and the then-President Van Christakos the Jenks/Jaffe Feasibility Report, mentioned in the letter and referred to constantly by Mr.Dracopoulos and SNF) – but this report was never produced to the PC. How could educated PC members be expected to approve By-Laws when the school was supposed to be operated by the Jenks/Jaffe Feasibility Report, which was never presented for review and consideration?
 4. Supposedly the identity of the school was not going to change, yet the letter states otherwise: Par. 2:  the school was going to be operated independently of the Church and Archdiocese, and the enrollment of the students would be open to all “irrespective of ethnicity and religion.”  Those changes alone would change the very fabric of the school that existed for over 60 years.
 5. In addition, the School would operate under a new charter, and the parish council members had no clue who the Board of Trustees was according to the Charter.  After pressing the issue, it was learned that they were all lackeys of Andriotis: Sophia Valiotis – Andriotis’ goddaughter and the daughter of Stathis Valiotis, Vanessa Diamataris – daughter of his publisher friend Andonis Diamataris, Someone named Abraham – chief financial officer for Alma Bank, Nikos Alexiou – a close friend of Andriotis and likely an atheist, Van Christakos – loyal to Andriotis (rarely speaks a word in Greek and never observed to make a cross).
 6. In Par. 3 of the letter of Oct. 2017 we read:  “On a 12-member Board, SNF wanted a maximum of 3 members (25%) to be from the Church.  SNF wanted 75% of those sitting on the Board to be outsiders.  The PC tried to negotiate a larger percentage of Community members, but SNF would not agree that more than 33% of the Board come from the Community.”
 7. In par. Par. 5 of the letter, we also note:  “The School is supposed to be operated following the Jenks/Jaffe Feasibility Report,” and the PC members had no clue what that report recommended.  Was the PC going to agree to something without knowing what was presented?  If Jenks/Jaffe recommended that drag queens read books to first graders, were they supposed to say yes because no one offered us an endowment like this before?  Was Jenks/Jaffe recommending woke activism?  Progressive indoctrination?  The PC just wanted the students to be taught the core subjects, religion and Greek language, and history.

During this process, Mr. Koularmanis bragged that he and Stathis Valiotis would be investing the SNF’s $25 million in real estate and making their own money.  SNF supposedly had plans to invest the $25 million on its own, but the Foundation’s “front men” in this failed project had their selfish thoughts.  Koularmanis told some parents that under his deal with Andriotis, he would make 10% ($2.5 million commission).  Teachers were asked to write letters to SNF thanking SNF for offering money, but the letters said, “we don’t know what conditions you made for the school to receive the monies”.  Koularmanis told the teachers they would get raises, but concrete details were never made.  The PC was seeing everyone making their side deals, and, in the end, this was not looking like a legitimate move.  Koularamanis told left and right that he would abolish the Greek Department at the School.  How would the School’s character remain the same without a Greek Department?

Finally, the proposed lease was presented to the PC. SNF would be renting five buildings (valued at $100 million!!) for $10,000 per month (a 1,000 sq. ft store on 30th Avenue, half a block away, was renting for $3,500 per month), and the PC was going to rent to SNF a charter school with such an undervalued rent?  Even worse – the lease was for five years, yet the School (as a tenant) was permitted to take out mortgages on the buildings?  It was unheard of.  A short-term tenant can load our buildings with mortgages, and we were supposed just to agree because it was SNF?  Who was going to lend to SNF?  Alma Bank?  This all looked like a money grab for Andriotis and his gang.  I have read the lease, and I will publish it in case someone challenges these claims… 

The PC wrote to SNF and declined the endowment.  The PC could not accept a separation of the school from the Church. SNF never tried to alter the terms to address the PC’s concerns.  SNF lost the deal on a vote where 15 people voted against turning the school to SNF versus four who agreed.  It was an overwhelming vote against SNF.

We recently learned that SNF gave a $600,000 grant to the Archdiocese for Greek Education.  No report was ever issued detailing how the $600,000 was spent.  The Archdiocese (headed by Koularmanis as its Education Director) never provided any accounting as to which schools received funding from the $600,000.  In prior years, Ms. Makedon would provide a report about the number of Greek schools in the USA, with actual enrollment numbers, hours of instruction, and the number of teachers.  Now, there is no accountability.  No budget is circulated to show transparency on how the grant was spent.  we hear that teachers are using outdated books.  Why are students being taught with outdated materials?  SNF does not seek transparency or accountability – they are more interested in making headlines that it donated money.

And here are some tougher questions for SNF and Dracopoulos:

 • Do SNF and Dracopoulos know that Mr.Koularmanis, whom they admire and whose department they gave the $600,000 grant, is working full-time at an NJ school district as an English teacher? And that he is making an additional more than $100,000 annual salary from GOARCH for setting up 2-3 online seminars per year on Saturdays to train the teachers, supposedly? Do they realize that Mr.Koularmanis’ Greek language skills are well below par?
 • Do they realize the suspicious role Stathis Valiotis, Nick Andriotis, and their gang played for decades in Astoria and what their real plans were?  They are in the real estate business… They saw that 3-4 generations of “naive” Greek-Americans worked hard and sacrificed for the community today to have MORTGAGE-FREE properties (Schools and Churches) valued at about $150 million.  And they wanted to grab the school properties from these “stupid” parish members and use them for their enrichment.  Valiotis had his plans to invest the $25 million SNF donation and said so many times.
 • Does Mr.Dracopoulos realize that his close friend, A.Diamataris, the TNH publisher, was involved in one of the most publicized scandals in Greek political history and was forced to resign when he was in flight to Australia?

Koularmanis gave an interview about his new job as an English teacher in NJ, where the photo is posted – link here…  Is the Archdiocese properly informed? Or the culture of double and triple positions has completely taken over the headquarters? 

Having all the above in mind,

 • Mr.Dracopoulos has to take a good hard look in the mirror, and he has to admit that both his proposal and his choice of associates in the community (Andriotis, Valiotis, Koularmanis, Diamataris) were very questionable or discredited.  How did he allow himself, with his good name and MBA degree, to make such poor choices?
 • Mr. Dracopoulos presents SNF in this interview as able to run a school, but he does not explain that the Foundation does NOT have such experience.  I went through many education-related grants on the SNF website and did not find ONE school they operate.  Also, I learned that before they made their offer for St.Demetrios, they had made a similar offer for Saint Nicholas in Flushing and were rejected!
 • All these issues above point to very serious leadership problems in the Niarchos Foundation.  It is time for the SNF trustees to question whether Mr.Dracopoulos is the appropriate leader.  He was “chosen” to lead SNF because of his family ties to his great uncle Stavros Niarchos and not his achievements.  In other words, he is part and parcel of the problem of “familism” – and the lack of meritocracy that has brought modern Greece and Hellenism to their knees. The above does not mean that the SNF has not offered and that it cannot offer very valuable work for the Community. Indeed it has enormous potential, as long as the Foundation does not reproduce the Greek weaknesses in the Diaspora.

October 2, 2022, n.stamatakis@aol.com   www.helleniscope.com

DISCLAIMER: The views and statements expressed in this article constitute constitutionally protected opinions of this author.

================================

Γεγονότα και έγγραφα αντικρούουν τις δηλώσεις του Α. Δρακόπουλου για τo Σχολείο του Αγίου Δημητρίου

Γιατί ο κ. Δρακόπουλος, συμπρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, αγνοεί βασικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά του Ιδρύματός του ύψους $25 εκατομμυρίων στo Σχολείο Αγ. Δημητρίου της Αστόριας; Είναι επιλογή του να παραποιήσει τα γεγονότα ή παραπλανήθηκε από τους αμφισβητούμενους χαρακτήρες εκείνων που επέλεξε το Ίδρυμα ως συνεργάτες του σε αυτό το αποτυχημένο έργο; Εάν το ΙΣΝ δεν μπορεί να επιλέξει τους σωστούς συνεργάτες, μήπως το Ίδρυμα έχει πρόβλημα ηγεσίας;

Του Νίκου Σταματάκη

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον “Ε.Κ”, ο συμπρόεδρος του SNF, Ανδρέας Δρακόπουλος, κάνει ορισμένες δηλώσεις σχετικά με την ατυχή υπόθεση της προτεινόμενης επιχορήγησης $25 εκατομμυρίων από το Ιδρυμα Νιάρχου στο Σχολείο του Αγ.Δημητρίου Αστόριας, που δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα. Όπως γνωρίζετε, ασχολούμαι με αυτό το θέμα ως ρεπόρτερ σχεδόν από την αρχή (Φεβρουάριος 2018), πρώτα από τις σελίδες μιας εβδομαδιαίας εφημερίδας της Νέας Υόρκης, μετά από το kalami.net και τέλος από αυτόν τον ιστότοπο που δημιουργήθηκε πριν από τρία χρόνια.

Ας δούμε ποιες είναι αυτές οι δηλώσεις του κ. Δρακόπουλου:

 1. Ο τρόπος που κάποιοι (: στο ενοριακό συμβούλιο του Αγίου Δημητρίου) αντέδρασαν σε αυτή την προσπάθεια (: προσφορά επιχορήγησης του ΙΣΝ) αποσυνδέθηκε με την πρόοδο και την εκπαίδευση των παιδιών μας και είχε ως αποτέλεσμα να υπονομεύσει το σχολείο, το οποίο είχε τα θεμέλια να αναβαθμιστεί από εμάς.
 2. Αυτή η ομάδα που ηγήθηκε του Αγίου Δημητρίου, εκτός από τον κ. Κουλαρμάνη, δεν κατάλαβε τι σημαίνει ο όρος «κληροδότημα» και γιατί χρειαζόταν για να βάλουμε καλές βάσεις στη Σχολή.
 3. Για να προχωρήσουμε στη δωρεά των 25 εκατομμυρίων δολαρίων, εμείς (ΙΣΝ) προσφέραμε ένα συμβόλαιο στην ενορία: Το συμβόλαιο προέβλεπε τη δημιουργία σχολικής επιτροπής (όπου η ενορία θα συμμετείχε με τον ιερατικό προϊστάμενο και τον κ. Ανδριώτη) και τα υπόλοιπα θα ήταν η επιλογή μας. Αυτό το κατέστρεψαν εκ των έσω όσοι ήταν τότε στην ηγεσία της Σχολής.

Μπορείτε να διαβάσετε τα ακέραια αποσπάσματα της συνέντευξής του στο TNH κάτω από αυτή την ανάρτηση (στα ελληνικά και αγγλικά) – αλλά αυτές είναι οι βασικές αρχές που παρουσιάζει ο κ. Δρακόπουλος. Δυστυχώς, δεν ανταποκρίνονται στα γεγονότα.

Γεγονότα και έγγραφα αντικρούουν τις δηλώσεις του κ. Δρακόπουλου. Συνολικά, είναι αναμφισβήτητο ότι το Ιδρυμα Νιάρχου ήθελε να αναλάβει τη διαχείριση του Σχολείου (του οποίου μόνο τα πέντε κτίρια αποτιμώνται στα 100 εκατομμύρια δολάρια – επιπλέον της «επιχειρηματικής φήμης» του σχολείου εδώ και 50 χρόνια).

Ας γίνουμε όμως συγκεκριμένοι:

 1. Στην Κοινότητα παρουσιάστηκε αρχικά το ενδιαφέρον του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος να επενδύσει 25 εκατομμύρια δολάρια στο σχολείο για να το φέρει στον 21ο αιώνα. Αυτά τα 25 εκατομμύρια δολάρια προτάθηκαν αρχικά να δοθούν στο σχολείο ως βοήθεια για τα δίδακτρα. Το Ίδρυμα Νιάρχος ήθελε να αυξήσει το κύρος του σχολείου και ένα θέμα που διαπίστωσε ήταν ότι τα δίδακτρα ήταν πολύ φθηνά και υπήρχε η αντίληψη ότι φθηνά δίδακτρα σήμαιναν σχολείο χαμηλής αξίας. Το ΙΣΝ ήθελε να αυξήσει τα δίδακτρα σε $12.000 ετησίως ανά μαθητή (από τα δίδακτρα $6.000-$7.000 εκείνη την εποχή) και το ΙΣΝ θα πλήρωνε τα μισά δίδακτρα ανά μαθητή, ενώ το άλλο μισό έπρεπε να πληρωθεί από τους γονείς. Με την πάροδο του χρόνου, η μέθοδος της βοήθειας στα δίδακτρα εξαφανίστηκε επειδή η NSF δεν έδινε στον Άγιο Δημήτριο τα 25 εκατομμύρια δολάρια (δηλαδή, δεν ήταν πλέον επιχορήγηση) και το ΙΣΝ είπε ότι ήταν μια δωρεά όπου θα επενδυθούν τα 25 εκατομμύρια δολάρια. Το Σχολείο θα λάβει $800.000-$1.000.000 που αναμενόταν να αποφέρει η επένδυση.
 2. Η επιστολή προσφοράς δεν παρουσιάστηκε ποτέ πλήρως στο Ενοριακό Συμβούλιο. Ο κ. Κουλαρμάνης, ο τότε διευθυντής του σχολείου, εμφανίστηκε στο Ενοριακό Συμβούλιο και διάβασε την επιστολή της προσφοράς του ΙΣΝ προς τα μέλη. Όταν έγινε φανερό ότι τα όσα ειπώθηκαν προφορικά στο ενοριακό συμβούλιο δεν ανταποκρίνονταν στα όσα παρουσιάστηκαν εγγράφως, αρκετά μέλη του ΕΣ ζήτησαν αντίγραφο της επιστολής από τον Γραμματέα του ΕΣ. Τελικά έλαβαν αυτό το γράμμα και σήμερα το δημοσιοποιούμε ώστε η κοινότητα να μάθει την αλήθεια. (ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΙΣΝ ΕΔΩ NIARCHOS – LETTER OCTOBER 2017)
 3. Το ενοριακό συμβούλιο ζήτησε επανειλημμένα από τον π. Νεκτάριο και τον τότε πρόεδρο Van Christakos την έκθεση σκοπιμότητας Jenks/Jaffe, που αναφέρεται στην επιστολή και αναφέρεται συνεχώς από τον κ. Δρακόπουλο και το ΙΣΝ) – αλλά αυτή η έκθεση δεν παρουσιάστηκε ποτέ στο ΕΣ. Πώς θα μπορούσε να αναμένεται από τα μορφωμένα μέλη του ΕΣ να εγκρίνουν Κανονισμούς όταν το σχολείο υποτίθεται ότι λειτουργούσε από την Έκθεση Σκοπιμότητας Jenks/Jaffe, η οποία δεν παρουσιάστηκε ποτέ για επανεξέταση και εξέταση;
 4. Υποτίθεται ότι η ταυτότητα του σχολείου δεν πρόκειται να αλλάξει, ωστόσο η επιστολή αναφέρει διαφορετικά: Παρ. 2:  το σχολείο επρόκειτο να λειτουργήσει ανεξάρτητα από την Εκκλησία και την Αρχιεπισκοπή και η εγγραφή των μαθητών θα ήταν ανοιχτή σε όλους “ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας”. Αυτές οι αλλαγές από μόνες τους θα άλλαζαν τον ίδιο τον ιστό του σχολείου που υπήρχε για πάνω από 60 χρόνια.
 5. Επιπλέον, η Σχολή θα λειτουργούσε με νέο καταστατικό και τα μέλη του ενοριακού συμβουλίου δεν είχαν ιδέα ποιοί θα ήταν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αφού ασκήθηκαν πιέσεις, έγινε γνωστό ότι ήταν όλοι “λακέδες” του Ανδριώτη: η Σοφία Βαλιώτη – βαφτιστήρα του Ανδριώτη και η κόρη του Στάθη Βαλιώτη, η Βανέσα Διαματάρη – κόρη του φίλου του εκδότη Αντώνη Διαματάρη, κάποιος Αβραάμ – οικονομικός διευθυντής της Alma Bank, ο Νίκος Αλεξίου – στενός φίλος του Ανδριώτη και πιθανότατα άθεος, ο Βαν Χριστάκος – πιστός στον Ανδριώτη (σπάνια μιλάει μια λέξη στα ελληνικά και κανείς δεν τον έχει δεί ποτέ να κάνει σταυρό).
 6. Στην παρ. 3 της επιστολής του Οκτωβρίου 2017 διαβάζουμε:  “Σε ένα 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το ΙΣΝ ήθελε το πολύ 3 μέλη (25%) να είναι από την Εκκλησία. Το ενοριακό συμβούλιο προσπάθησε να διαπραγματευτεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό μελών της Κοινότητας, αλλά το ΙΣΝ δεν συμφωνούσε ότι περισσότερο από το 33% του διοικητικού συμβουλίου προέρχεται από την Κοινότητα».
 7. Στην παρ. Par. 5 της επιστολής, σημειώνουμε επίσης:  “Το Σχολείο υποτίθεται ότι λειτουργεί σύμφωνα με την Έκθεση Σκοπιμότητας Jenks/Jaffe” και τα μέλη του PC δεν είχαν ιδέα τι συνιστούσε αυτή η αναφορά. Το ενοριακό συμβούλιο επρόκειτο να συμφωνήσει σε κάτι χωρίς να γνωρίζει τι παρουσιάστηκε; Εάν το Jenks/Jaffe συνιστούσε ότι οι drag queens θα διαβάζουν βιβλία στους μαθητές της πρώτης δημοτικού, θα έπρεπε να συμφωνήσουν μόνο και μόνο επειδή κανείς δεν πρόσφερε μια τέτοια δωρεά στο παρελθόν; Εάν το Jenks/Jaffe συνιστούσε τον αριστερίστικο ακτιβισμό; Προοδευτική κατήχηση; Το ενοριακό συμβωούλιο ήθελε απλώς να διδάσκονται οι μαθητές τα βασικά μαθήματα, τα θρησκευτικά και η ελληνική γλώσσα και η ιστορία.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο κ. Κουλαρμάνης καυχιόταν ότι μαζί με τον Στάθη Βαλιώτη θα επένδυαν τα 25 εκατομμύρια δολάρια του ΙΣΝ σε ακίνητα και θα έβγαζαν τα δικά τους χρήματα. Το ΙΣΝ υποτίθεται ότι είχε σχέδια να επενδύσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια από μόνο του, αλλά οι «συνεργάτες» του Ιδρύματος σε αυτό το αποτυχημένο έργο είχαν τις δικές τους ιδιοτελείς σκέψεις. Ο Κουλαρμάνης έλεγε σε κάποιους γονείς ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας του με τον Ανδριώτη, θα έκανε το 10% (προμήθεια $2,5 εκατομμυρίων). Ζητήθηκε από καθηγητές να γράψουν επιστολές στο ΙΣΝ ευχαριστώντας το για την προσφορά χρημάτων, αλλά οι επιστολές έλεγαν, “δεν ξέρουμε ποιες προϋποθέσεις βάλατε για να λάβει το σχολείο τα χρήματα”. Ο Κουλαρμάνης είπε στους δασκάλους ότι θα λάβουν αυξήσεις, αλλά δεν έγιναν ποτέ συγκεκριμένες λεπτομέρειες. Το ενοριακό συμβούλιο έβλεπε τους πάντες να κάνουν τις παράπλευρες συμφωνίες τους και, τελικά, αυτό δεν έμοιαζε με νόμιμη κίνηση. Ο Κουλαραμάνης έλεγε δεξιά και αριστερά ότι θα καταργήσει το Ελληνικό Τμήμα στη σχολείο. Πώς θα παρέμενε ο χαρακτήρας της Σχολής χωρίς Ελληνικό Τμήμα;

Τελικά, το προτεινόμενο συμβόλαιο ενοικίασης παρουσιάστηκε στον ενοριακό συμβούλιο και η SNF θα ενοικίαζε πέντε κτίρια (αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων!!) για 10.000 $ το μήνα (ένα κατάστημα 1.000 τετραγωνικών μέτρων στην 30th Avenue, μισό τετράγωνο μακριά, ενοικίαζε για $3.500 το μήνα), και το συμβούλιο θα νοίκιαζε στο ΙΣΝ ένα ολόκληρο σχολείο με τόσο υποτιμημένο ενοίκιο;  Ακόμη χειρότερα – η μίσθωση ήταν για πέντε χρόνια, ωστόσο το νέο Σχολείο (ως ενοικιαστής) είχε τη δυνατότητα να συνάψει υποθήκες για τα κτίρια;  Ήταν ανήκουστο.  Ένας βραχυχρόνιος ενοικιαστής μπορεί να φορτώσει τα κτίριά μας με στεγαστικά δάνεια και υποτίθεται ότι απλώς συμφωνούσαμε επειδή ήταν το ΙΣΝ;  Ποιος θα δάνειζε στο ΙΣΝ;  Η Alma Bank;  Όλα αυτά έμοιαζαν με αρπαγή χρημάτων για τον Ανδριώτη και τη συμμορία του.  Έχω διαβάσει τη μίσθωση και θα τη δημοσιεύσω σε περίπτωση που κάποιος αμφισβητήσει αυτούς τους ισχυρισμούς…

Το ενοριακό συμβούλιο έγραψε στο ΙΣΝ και απέρριψε την δωρεά. Το συμβούλιο δεν μπορούσε να δεχτεί απόσπαση του σχολείου από την Εκκλησία. Το ΙΣΝ δεν προσπάθησε ποτέ να αλλάξει τους όρους για να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του υπολογιστή. Το ΙΣΝ έχασε τη μάχη σε μια ψηφοφορία όπου 15 άτομα ψήφισαν κατά της μετατροπής του σχολείου σε τσάρτερ έναντι τεσσάρων που συμφώνησαν. Ήταν μια συντριπτική ψήφος κατά του ΙΣΝ.

Αργότερα, στις αρχές του 2021,  μάθαμε ότι το ΙΣΝ έδωσε επιχορήγηση $600.000 στην Αρχιεπισκοπή για την Ελληνική Παιδεία. Δεν εκδόθηκε ποτέ αναφορά που να περιγράφει πώς δαπανήθηκαν τα $600.000. Η Αρχιεπισκοπή (με επικεφαλής τον Κουλαρμάνη ως Διευθυντή Παιδείας) δεν παρείχε ποτέ λογιστικά στοιχεία για το ποια σχολεία έλαβαν χρηματοδότηση από τα $600.000. Τα προηγούμενα χρόνια, η κα Μακεδών παρείχε μια ετήσια αναφορά για τον αριθμό των ελληνικών σχολείων στις ΗΠΑ, με τους πραγματικούς αριθμούς εγγραφής, τις ώρες διδασκαλίας και τον αριθμό των δασκάλων. Τώρα, δεν υπάρχει καμία απόδοση ευθύνης. Δεν κυκλοφορεί προϋπολογισμός που να δείχνει διαφάνεια σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο δαπανήθηκε η επιχορήγηση. Ακούμε ότι οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν ξεπερασμένα βιβλία. Γιατί οι μαθητές διδάσκονται με απαρχαιωμένα υλικά; Το ΙΣΝ δεν επιδιώκει διαφάνεια ή λογοδοσία – ενδιαφέρεται περισσότερο να γίνει πρωτοσέλιδο ότι δώρισε χρήματα.

Και εδώ είναι μερικές πιο σκληρές ερωτήσεις για το ΙΣΝ και τον Δρακόπουλο:

 • Γνωρίζουν το ΙΣΝ και ο Δρακόπουλος ότι ο κ. Κουλαρμάνης, τον οποίο θαυμάζουν και στου οποίου το τμήμα έδωσαν την επιχορήγηση των 600.000 δολαρίων, εργάζεται με πλήρη απασχόληση σε μια σχολική περιφέρεια του Nιου Τζέρσεϊ ως καθηγητής Αγγλικών; Και ότι βγάζει επιπλέον πάνω από 100.000 $ ετήσιο μισθό από την Αρχιεπισκοπή ως διευθυντής παιδείας απλά και μόνο για να κάνει 2-3 διαδικτυακά σαββατιάτικα σεμινάρια το χρόνο για την εκπαίδευση των δασκάλων, υποτίθεται; Αντιλαμβάνονται ότι οι επιδόσεις του κ. Κουλαρμάνη στα ελληνικά είναι κάτω του μετρίου;
 • Συνειδητοποιούν τον ύποπτο ρόλο που έπαιξε ο Στάθης Βαλιώτης, ο Νίκος Ανδριώτης και η συμμορία τους για δεκαετίες στην Αστόρια και ποια ήταν τα πραγματικά τους σχέδια; Ασχολούνται οι κύριοι αυτοί με το real estate… Διαπίστωσαν ότι 3-4 γενιές «αφελών» Ελληνοαμερικανών δούλεψαν σκληρά και θυσιάστηκαν για να έχει η κοινότητα σήμερα ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΘΗΚΗ ακίνητα (Σχολεία και Εκκλησίες) αξίας περίπου 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Και ήθελαν να αρπάξουν τα σχολικά ακίνητα από αυτούς τους «ανόητους» ενορίτες και να τα χρησιμοποιήσουν για τον πλουτισμό τους. Ο Βαλιώτης είχε τα σχέδιά του να επενδύσει τη δωρεά του ΙΣΝ των 25 εκατομμυρίων δολαρίων και το είπε πολλές φορές.
 • Αντιλαμβάνεται ο κ. Δρακόπουλος ότι ο στενός του φίλος Α. Διαματάρης, ο εκδότης του Ε.Κ., ενεπλάκη σε ένα από τα πιο δημοσιοποιημένα σκάνδαλα στην ελληνική πολιτική ιστορία και αναγκάστηκε πριν 2 χρόνια να παραιτηθεί όταν βρισκόταν σε πτήση προς Αυστραλία;

Ο Κουλαρμάνης παραχώρησε συνέντευξη για τη νέα του δουλειά ως καθηγητής Αγγλικών στο NJ, όπου αναρτήθηκε η φωτογραφία – σύνδεσμος εδώ…  Είναι σωστά ενημερωμένη η Αρχιεπισκοπή; Ή η κουλτούρα των διπλών και τριπλών θέσεων έχει καταλάβει ολοκληρωτικά την 79η οδό;

Έχοντας όλα τα παραπάνω υπόψη,

 • Ο κ. Δρακόπουλος πρέπει να κοιτάξει καλά στον καθρέφτη και πρέπει να παραδεχτεί ότι τόσο η πρότασή του όσο και η επιλογή των συνεργατών του στην κοινότητα (Ανδριώτης, Βαλιώτης, Κουλαρμάνης, Διαματάρης) ήταν πολύ αμφισβητήσιμες ή απαξιωμένες. Πώς επέτρεψε στον εαυτό του, με το καλό του όνομα και το πτυχίο MBA, να κάνει τόσο κακές επιλογές;
 • Ο κ. Δρακόπουλος παρουσιάζει το ΙΣΝ ως ικανό να διευθύνει σχολείο, αλλά δεν εξηγεί ότι το Ίδρυμα ΔΕΝ έχει τέτοια εμπειρία. Κοίταξα πολλές επιχορηγήσεις που σχετίζονται με την εκπαίδευση στον ιστότοπο του ΙΣΝ και δεν βρήκα ΕΝΑ σχολείο που λειτουργούν. Επίσης, έμαθα ότι πριν κάνουν την προσφορά τους για τον Άγιο Δημήτριο, είχαν κάνει παρόμοια προσφορά για τον Άγιο Νικόλαο στο Flushing και απορρίφθηκαν!
 • Όλα αυτά τα παραπάνω ζητήματα δείχνουν πολύ σοβαρά προβλήματα ηγεσίας στο Ίδρυμα Νιάρχος. Είναι καιρός οι διαχειριστές του ΙΣΝ να αναρωτηθούν αν ο κ. Δρακόπουλος είναι ο κατάλληλος ηγέτης. Επιλέχθηκε να ηγηθεί του ΙΣΝ λόγω των οικογενειακών του δεσμών με τον θείο του Σταύρο Νιάρχο και όχι για τα επιτεύγματά του και τις ικανότητες του. Είναι δηλαδή αναπόσπαστο κομμάτι του προβλήματος της «οικογενειοκρατίας» – και της έλλειψης αξιοκρατίας που έχει γονατίσει τη σύγχρονη Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Τα παραπάνω δεν σημαίνουν ότι το ΙΣΝ δεν έχει προσφέρει και ότι δεν μπορεί να προσφέρει πολύ αξιόλογο έργο στην Ομογένεια.  Πράγματι έχει τεράστιες δυνατότητες.  Αρκεί να μην αναπαράγει στην Ομογένεια τις ελληνικές αδυναμίες.

October 2, 2022, n.stamatakis@aol.com   www.helleniscope.com

DISCLAIMER: The views and statements expressed in this article constitute constitutionally protected opinions of this author.

===================================

MR.DRACOPOULOS INTERVIEW IN TNH IN GREEK AND ENGLISH

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ κ.ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ “Ε.Κ.”

Είναι κοινό μυστικό νομίζω στην Ομογένεια, αυτό το οποίο «δεν μπορέσαμε» να κάνουμε στον Αγιο Δημήτριο, στην Αστόρια. Για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη απογοήτευση, σε πάρα πολλά επίπεδα. Ο τρόπος με τον οποίο μερικά άτομα αντιμετώπισαν την προσπάθεια αυτή δεν είχε δυστυχώς αναφορά στην πρόοδο και εκπαίδευση των παιδιών μας, με αποτέλεσμα να χαντακώσουν το μόνο σχολείο που είχε τις προϋποθέσεις να το αναδείξουμε. Η ομάδα αυτή που ηγούνταν στον Αγιο Δημήτριο, με εξαίρεση τον διευθυντή, τον κ. Κουλαρμάνη, δεν καταλάβαινε ούτε καν τι σημαίνει εμπίστευμα (endowment) και γιατί χρειάζεται, για να μπουν γερά θεμέλια στο σχολείο. Φέραμε στο συμβούλιο ανθρώπους από το Columbia, και από το NYU, και προτείναμε μία τρομερή αναβάθμιση, όχι μόνο οικονομική, αλλά και ποιοτική, για να δώσει έναυσμα για μια καινούργια αρχή, ώστε το σχολείο να ενισχυθεί και όχι μόνο να επιζήσει, αλλά να βοηθήσει τα παιδιά, τα οποία αξίζουν, να φτάσουν πολύ ψηλά. Είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς, αλλά έχουμε πάει σε 136 χώρες και τα περισσότερα προβλήματα τα έχουμε αντιμετωπίσει στην Ομογένεια. Η ζωή όμως σήμερα είναι δύσκολη και γρήγορη. Οταν δίνονται ευκαιρίες άλλοι τις παίρνουν και προχωράνε, άλλοι παραμένουν στα παλιά και μένουν πίσω.

Γιατί αρνήθηκαν τη χορηγία σας;

Είχαμε τότε προτείνει να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο συμβούλιο στον Αγιο Δημήτριο, όπως το ορίζει και ο νόμος 501 των Μη Κερδοσκοπικών. Θα παρέμεναν στο συμβούλιο και ο εκάστοτε ιερατικός προϊστάμενος και ο κ. Ανδριώτης. Είχε δεχτεί ήδη η Φλέμινγκ (Fleming), που ήταν τότε provost στο NYU, είχε δεχτεί και ο Μαρκ Μαζάουερ (Marκ Mazower) από το Columbia, ο σπουδαίος φιλέλληνας. Η ιδέα ήταν να γίνει ένα σωστό συμβόλαιο με σωστή στρατηγική για το μέλλον, με ένα εμπίστευμα 25 εκατομμυρίων, και να βάλουμε καινούργιες βάσεις, για να προχωρήσει η Παιδεία. Αυτό καταστράφηκε από «μέσα», από αυτούς που εκείνη την εποχή ήταν στην ηγεσία του σχολείου. Αυτό το οποίο κάναμε ήταν όχι μόνο να δώσουμε την οικονομική βοήθεια, αλλά την υποδομή τη σωστή, για να ανοιχτεί και να συνδεθεί το σχολείο με ένα κατά πολύ ανώτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον, αλλά «το φάγανε» από μέσα. Αυτή είναι και η μόνη αλήθεια. Κάτω από τέτοιες συνθήκες, και να βρεθεί κάποιος αύριο να δώσει 100 εκατομμύρια, δεν θα πάει πουθενά, αν δεν υπάρχουν οι σωστοί άνθρωποι, η σωστή φιλοσοφία, η στρατηγική και η ματιά σε βάθος χρόνου, όχι μόνο για να φτιάξεις τις κτιριακές υποδομές, αλλά για να πλάσεις παιδιά μέσα σε αυτές, με ελληνική ψυχή. Αν δεν γίνουν αυτά, η γλώσσα μας θα χαθεί και αυτό θα είναι πλέον και το τέλος της ελληνικής παιδείας στη Νέα Υόρκη, όπως την ξέραμε.

Για να βελτιωθεί άρα η κατάσταση στα σχολεία μας, επιβάλλεται να αλλάξουν νοοτροπίες και παράγοντες.

Ο πρόεδρος του ΙΣΝ κ. Ανδρέας Δρακόπουλος

Ασφαλώς και θα ξεκινήσω από τη σωστή ηγεσία, τη σωστή στρατηγική, τη σωστή συνεργασία μεταξύ των σχολείων, που δεν υπάρχουν. Εχουμε πολλά σχολεία, τα οποία φυτοζωούν, αλλά το κάθε σχολείο ξεχωριστά δεν δέχεται να κάνει συνεργασίες με άλλα σχολεία. Πριν κάποια χρόνια τους είχαμε καλέσει όλους και τους είχαμε προτείνει να συμφωνήσουν να κάνουμε μία δωρεά εμείς σαν Ιδρυμα, που να αποτελεί ομπρέλα για όλα τα σχολεία, να δώσουμε βιβλία, τεχνολογία, δασκάλους και τελικά κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον, γιατί φαίνεται δεν αντιλαμβάνονται ότι χωρίς την ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχει ελληνική παιδεία. Είμαι κάθετος σ’ αυτό! Οταν δεν υπάρχει ελληνική γλώσσα, χάνεται η ελληνική ψυχή. Αν χαθεί η γλώσσα μας, «μας φάγανε». Είναι ειρωνεία να βλέπουμε άλλες χώρες να προσπαθούν να μιμηθούν την ελληνική παιδεία κι εμείς που την έχουμε να αδιαφορούμε, ζώντας για το σήμερα και εξυπηρετώντας τοπικά συμφέροντα, με πλήρη άγνοια του τι σημαίνει ο πολιτισμός μας.

Οι εμπειρίες σας δείχνουν πικρία και οι ελπίδες σας συνηγορούν σε ένα θλιβερό τοπίο για το μέλλον του Ελληνισμού.

Μα δεν είναι μία η εμπειρία μου. Στον Καθεδρικό είχαμε βοηθήσει αρχικά και με ένα πολύ σεβαστό ποσό για ένα εμπίστευμα (endowment) γιατί αν δεν έχεις κάτι να σε στηρίζει σε δύσκολες συνθήκες, δεν μπορείς να συνεχίσεις, ούτε να κάνεις σχέδια για το μέλλον.
Αυτή λοιπόν η χορηγία χρησιμοποιήθηκε για να πληρώσει τις υπερωρίες του προσωπικού. Είχα και τα παιδιά μου τότε στο απογευματινό σχολείο και υπήρχαν πολλά άτομα που προσπάθησαν, και ακόμα προσπαθούν, να κάνουν κάτι καλό, αλλά τους «τρώει» το σύστημα. Η διαπίστωση που κάνω σαν πολίτης πια και όχι σαν Ιδρυμα είναι λυπηρή και απογοητευτική. Δεν τους ενδιαφέρει η Παιδεία… και αυτό είναι πολύ πιο σοβαρό πρόβλημα από την έλλειψη οικονομικών πόρων. Το να προσφέρεις σε ένα σχολείο 25 εκατομμύρια και μερικοί να μην ξέρουν τι σημαίνει endowment και οι άλλοι να μας λένε «αφού δε θα τα πάρω τώρα στην τσέπη μου, γιατί να το δεχτώ;» (έχουμε ακούσει και αυτά τα λόγια), αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έλλειψη επαγγελματικής συνείδησης για να μην πω και έλλειψη ηθικής. Αυτές είναι οι σκέψεις μου που έχω κάνει και σαν πολίτης, αλλά και σας πρόεδρος ενός Ιδρύματος, που προσπαθεί να προσφέρει το καλύτερο στη γενέτειρα και στην Ομογένεια.

=======================

EXCERPT FROM THE INTERVIEW OF Mr. DRACOPOULOS IN “E.K.”

I think it’s a common secret in Omogenia, what we “couldn’t” do in Agios Dimitrios, in Astoria. For me, it was a huge disappointment on so many levels. The way some people dealt with this effort, unfortunately, had no reference to the progress and education of our children, as a result of which they undermined the only school that had the conditions to upgrade. The group that led Agios Dimitrios, except for the director, Mr. Koularmanis, did not even understand what an endowment means and why it is needed, in order to lay a solid foundation for the school. We brought to the board people from Columbia, and from NYU, and we proposed a tremendous upgrade, not only financially but also qualitatively, to spark a new beginning so that the school could be strengthened and not only survive but help the children who deserve to reach very high. It’s hard to believe, but we’ve been to 136 countries, and the most problems we’ve faced in Homogenia. But life today is hard and fast. When opportunities are given, others take them and move on, others remain in the old ways and get left behind.

Why did they refuse your sponsorship?

We had then proposed to create an independent council in Agios Dimitrios, as defined by Law 501 of Non-Profit Organizations. The supervising priest and Mr. Andriotis would remain on the council. Fleming, who was then provost at NYU, had already accepted, Mark Mazower from Columbia, the great philhellene, had also accepted. The idea was to make a proper contract with a proper strategy for the future, with a trust of 25 million, and to lay new foundations, to move Education forward. This was destroyed from “within”, by those who at that time were in the school’s leadership. What we did was not only to give the financial aid but the right infrastructure, to open and connect the school with a much superior educational environment, but they “ate it” from the inside. This is the only truth. Under such conditions, even if someone is found tomorrow to give 100 million, it will not go anywhere if there are not the right people, the right philosophy, the strategy and the long-term view, not only to build the building infrastructure but to create children in them, with a Greek soul. If these are not done, our language will be lost and this will be the end of Greek education in New York, as we knew it.

In order to improve the situation in our schools, it is necessary to change attitudes and factors.

Of course, I will start with the right leadership, the right strategy, the right cooperation between the schools, which do not exist. We have many schools, which grow plants, but each school individually does not accept to make collaborations with other schools. Some years ago we had invited them all and proposed that they agree to make a donation as a Foundation, which would be an umbrella for all the schools, to give books, technology, teachers and in the end no one showed interest, because they seem not to understand that without the Greek language, there is no Greek education. I’m all for it! When there is no Greek language, the Greek soul is lost. If our language is lost, we are “eaten”. It is ironic to see other countries trying to imitate Greek education and we who have it being indifferent, living for today and serving local interests, with complete ignorance of what our culture means.

Your experiences show bitterness and your hopes advocate in a sad landscape for the future of Hellenism.

But my experience is not the same. At the Cathedral, we initially helped with a very respectable amount for an endowment because if you don’t have something to support you in difficult circumstances, you can’t continue or make plans for the future. So this sponsorship was used to pay staff overtime. I also had my children in evening school at the time and many people tried, and still try, to do something good, but they were “eaten” by the system. Realizing that I am now a citizen and no longer a Foundation is sad and disappointing. They are not interested in Education… and this is a much more serious problem than the lack of financial resources. Giving 25 million to a school and some not knowing what an endowment means and others telling us “since I won’t get it in my pocket now, why should I accept it?” (we have heard these words too), this means that there is a lack of professional conscience, not to mention a lack of ethics. These are my thoughts that I have made both as a citizen, but also as the president of an Foundation, which tries to offer the best to the birthplace and the Community.

6 COMMENTS

 1. Το term (( endowment)), το κατάλαβε μόνο ο cool Armanis!!!!!!! Με 2.5 millions , θα το καταλάβαινα και εγώ!!!! Σε λίγο .. περισσότερα…

 2. Mr. Dracopoulos would do well to remember that a man is known by the company he keeps ( «Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι»).

 3. Θείος και ανηψιός (Νιάρχος και Δρακόπουλος) στο ίδιο καζάνι βράζουν, το χρήμα μπορεί να
  σκεπάζει πολλά πράγματα, αλλά όχι την αλήθεια. Η αλήθεια είναι σαν τον ήλιο που όσο
  βαριά , μαύρα και ασήκωτα να είναι τα σύννεφα οι αχτίδες του θα τα διαλύσουν και ο ίδιος θα λάμψει και θα
  κάψει αυτούς που δεν τον σέβονται. Η ευεργεσία είναι πράξη μεγάλης αξίας, όταν όμως η πράξη συμβαδίζει με τον χαρακτήρα και
  το ήθος του ευεργέτη . Το χρήμα είναι μοχλός προόδου μόνο όταν ο διαχειριστής του ξέρει να
  το διαχειρίζεται , διότι σε πολλές περιπτώσεις συμβαίνει το αντίθετο , το χρήμα να αναλαμβάνει
  τον ρόλλο του διαχειριστή και να μετατρέπει τον κατέχοντα σε βαποράκι …… του.
  Όταν είχα επισκεφθεί το Άγιο Όρος, ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής του Προφήτη Ηλία (διακεκριμένος ψυχολόγος που σπούδασε στην
  Ελβετία) με αρώτησε εάν ήθελα να εξομολογηθώ και του απάντησα, μα φυσικά γέροντα, ένας από τους λόγους που απεφάσισα να έλθω ήταν και
  αυτός λόγω περιβάλλοντος. Η εξομολόγηση ήταν μια ευχάριστη συζήτηση μεταξύ εμού και του
  Γέροντα που μου έδωσε και το δικαίωμα να του υποβάλλω ερωτήσεις και από τις απαντήσεις του
  να ξεκαθαρίσω τις σκέψεις μου. Μία από τις ερωτήσεις που του υπέβαλα ήταν η εξής:
  “ Τι έχετε να πείτε Γέροντα για τους μεγάλους Ευεργέτες”,χαμογέλασε και το χαμόγελο τον
  έκανε να μοιάζει στα μάτια μου σαν Άγιος, τι να σου πω παιδί μου, μου έθεσες δύσκολη ερώτηση, την σωστή απάντηση την γνωρίζει μόνο ο Θεός , αυτό το γνωρίζω , αλλά ήθελα
  ν’ακούσω την δική σας άποψη. Άκουσε να δείς παιδί μου η αξία της ευεργεσίας εξαρτάται από
  αυτόν που την κάνει, σε γενικές γραμμές αυτοί που πλουτίζουν είναι λερωμένοι, το είπε ο ίδιος
  ο Χριστός : “ ουδείς τίμιος εμπλούτισε” και νομίζουν ότι με την ευεργεσία μπορούν να
  ξεπλύνουν πρόσωπο και ψυχή , στην ουσία μέσω της ευεργεσίας επιστρέφουν ένα μέρος από τα
  κλεμμένα ….Όμως δεν μπορούμε να μην δεχθούμε και το γεγονός ότι υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις και αυτές οι εξαιρέσεις είναι
  που ακόμη τιμούν την ουσία της ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ. Ένα άλλο σημαντικό για τον ευεργέτη είναι η
  ενοχή που αν παραδεχθεί ότι είναι ένοχος και μετανοήσει, μοιράζοντας τον πλούτο του σε
  αγαθοεργίες με μόνο αντίκρυσμα να σώσει την ψυχή του, γίνεται η ανατροπή και σώζεται.
  Δυστυχώς όμως η γενική εικόνα του ευεργέτη είναι αυτή που προανέφερα.
  Φίλες και φίλοι , αυτά όλα τα τερατώδη που συμβαίνουν , θα εξακολουθούν να συμβαίνουν διότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία στην
  οποίαν απουσιάζει η σωστή ενημέρωση, όταν οι υπηρέτες της βιοπορίζονται από αυτήν δεν
  μπορούν να είναι αντικειμενικοί και αφήνουν τους λωποδήτες να αλωνίζουν.

 4. Check out Mike Stoler’s Building NY on CUNY TV, esp the interview with Pistilli who claims he funded the Andriotis/Valiotis banks so Greeks would buy the houses he built. Revealing interviews with several Greeks as well.

 5. Yes, but misunderstood. Indeed, churches and schools invest their endowments, which is a big industry. Institutional investors at he 800 lb gorilla in financial markets, which is why they trade in dark pools. Ask Jim Simons and Bob Mercer of Renaissance out their in Stony Brook. Now these Greeks act fishy because they don’t use hedge funds or big fund aggregators but instead invest in other Greeks. But Carlutsos did the same with Archdiocese funds at Chris Demetriades Pelham Esplanade development and a certain supermarket chain. Likewise the Archdiocese doesn’t like the idea of setting up anything like New York Community Trust, Jewish COmmunal Fund, or Catholic Charities Donor Advised Fund.

 6. Yes that school has always been corrupt from top to bottom also St Demetrios has pushed students who are close to the administration into top universities. Helen Karageorgos assistant principal is mr. Papamicheals (school board chairman) personal assistant. Mr Papamicheal is Andriotis right hand man. It so happens the Mrs. Helen Karageorgos’s daughter got into New York University on a full scholarship not academic but financial her husband who’s is also a Papamicheal loyalist is going around claiming that their not married any more but just living together lol. Mr John Tiliakos who makes $80,000 a year from the universal pre K budget is not an employee of the UPK he’s the director of operations for st Demetrios school. I just wonder if the board of education finds out about the Funding they are giving to the school for pre k resources has ended up paying other salaries in the school. Also A letter has been sent to NYU to look into how her daughter was excepted on a Need-based Aid scholarship when both parents make close to $200,000 a year

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here