Ποιοί Είμαστε

Η ιστοσελίδα αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη μιας ομάδας Ελλήνων της Ομογένειας από διαφορετικές μεταναστευτικές γενιές να αρθρώσουν μια ανεξάρτητη, σύγχρονη και ειλικρινή φωνή για τα πολιτικά και δημόσια πράγματα της Πατρίδας μας, ιδιαίτερα τα εθνικά θέματα. Ταυτόχρονα, φιλοδοξία της παρούσας ιστοσελίδας είναι να αποτελέσει βήμα προβληματισμού, προτάσεων και λύσεων για τα υπαρκτά προβλήματα της ελληνικής Ομογένειας. Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη διατήρηση και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και συνοχής της Ομογένειας και να φέρουμε όλους εμάς τους Έλληνες της Διασποράς κοντά στα σύγχρονα προβλήματα της Πατρίδας μας. Μόνο έτσι, πιστεύουμε, η Ομογένεια, αυτή η διαχρονική και ανεξάντλητη πηγή δύναμης και στήριξης για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, είναι σε θέση να επιτελέσει τον εθνικό της ρόλο. Απευθύνουμε ανοικτό κάλεσμα σε όλους τους Έλληνες της Ομογένειας, που συμμερίζονται την ανάγκη η Ομογένεια να συνδράμει ενεργά στην ελληνική δημόσια ζωή και την πρόοδο της Πατρίδας μας, για συμμετοχή και συνδρομή στο εγχείρημά μας.