Ποιοί Είμαστε

Η ιστοσελίδα αυτή γεννήθηκε από την ανάγκη μιας ομάδας Ελλήνων της Ομογένειας της Αμερικής από διαφορετικές μεταναστευτικές γενιές να αρθρώσουν μια ανεξάρτητη, σύγχρονη και ειλικρινή φωνή για τα πολιτικά και δημόσια πράγματα τόσο της Ομογένειας όσο και της Πατρίδας μας, ιδιαίτερα στα εθνικά θέματα.  Στόχος μας είναι να συνδράμουμε στη διατήρηση και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας και συνοχής της Ομογένειας και να φέρουμε όλους εμάς τους Έλληνες της Διασποράς κοντά στα σύγχρονα προβλήματα της Ελλάδας, την ίδια στιγμή που συμμετέχουμε στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Αμερικής, μιας χώρας που ιδρύθηκε και φιλοδοξεί να λειτουργεί με βάση τις δημοκρατικές και ανθρωπιστικές αρχές που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Μόνο έτσι, πιστεύουμε, η Διασπορά, αυτή η διαχρονική και ανεξάντλητη πηγή δύναμης για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό, αλλά και μεγάλη δημιουργική δύναμη σε όλες τις χώρες όπου ζεί,  είναι σε θέση να επιτελέσει τον ρόλο που της αρμόζει. Απευθύνουμε ανοικτό κάλεσμα σε όλους όσους συμμερίζονται τις ιδέες αυτές, να συνδράμουν ενεργά και να συμμετέχουν στο εγχείρημά μας.