ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (Νίκος Σταματάκης): Επειδή πρέπει να λέμε το σωστό και το δίκαιο ας σημειώσουμε ότι από την άποψη αυτή είναι πολυ ευνοϊκή η σύγκριση με τον κ.Ελπιδοφόρο που προτίμησε να χρησιμοποιήσει το ήδη υπάρχον διαμέρισμα στο κτίριο της 79ης οδού… Βέβαια η αξία του διαμερίσματος αυτού είναι εξίσου εντυπωσιακή – πολλών εκατομμυρίων… Ωστόσο δεν δημιουργεί νέα έξοδα στην δεινοπαθούσα Αρχιεπισκοπή. (ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ….)
ΠΗΓΗ: http://orthodoxostypos.gr/

σ.σ. Αγαπητοί αδελφοί, έψαξα και βρήκα το πολυτελές διαμέρισμα του Αυστραλίας. Δείτε τις φωτογραφίες στο τέλος του άρθρου και αγαλλιάστε με την μακάρια ζωή του Μακάριου!

Γράφει ὁ κ. Ἀντώνιος Χαραλάμπης

«Ἄλλοι μένουν σὲ σκηνὲς κι ἄλλοι σὲ καλύβες, ἀνυμνώντας τὸ Θεό. Ἄλλοι ζοῦν σὲ ὑπόγειες τρύπες καὶ σπηλιές. Πολλοὶ δὲν θέλησαν νὰ ἔχουν οὔτε τρύπα στὴ γῆ, οὔτε σπηλιά, οὔτε σκηνή, οὔτε καλύβα. Ἀλλὰ ἐξέθεσαν τὰ σώματά τους στὸ γυμνὸ ἀέρα κι ὑποφέρουν τὶς ἀντίθετες καιρικὲς μεταβολές. Ἄλλοτε ξεπαγιάζουν στὴ βαρυχειμωνιά, ἄλλοτε ψήνονται στὸ λιοπύρι…

Ὁ θαυμάσιος ὅμως αὐτὸς Ἀβραάμης, ὅσο ἦταν ἀρχιερέας, οὔτε ψωμὶ ἔβαλε στὸ στόμα του, οὔτε ὄσπρια, οὔτε βρασμένα χόρτα… ἀλλὰ γιὰ τροφὴ καὶ γιὰ ποτὸ εἶχε μαρούλια, ραδίκια, σέλινα κι ὅλα τὰ τέτοια, λέγοντας πὼς ἡ τέχνη τῶν ψωμάδων καὶ τῶν φουρναρέων ἦταν περιττή… Αὐτὸν τὸν γέροντα πόθησε νὰ δῆ κι ὁ βασιλιάς… Τὸν κάλεσε λοιπὸν κοντά του κι ὅταν ἦλθε, τὸν ἀσπαζόταν καὶ θεωροῦσε τὸ χωριάτικο ἄγριο ροῦχο του πολυτιμότερο ἀπὸ τὴ δική του βασιλικὴ πορφύρα…

Ἐγὼ τὸν θαυμάζω, γιατί ἐνῶ ἄλλαξε πολιτεία, δὲν ἄλλαξε τὸν τρόπο ζωῆς, οὔτε ὅταν ἦταν ἀρχιερέας ἀκολούθησε διαφορετικὴ τάξι ζωῆς, ἀλλ’ ἀντίθετα αὔξησε τοὺς ἀσκητικοὺς κόπους».

Αὐτὰ γράφονται εἰς τὴν «Φιλόθεον Ἱστορίαν» τοῦ 5ου αἰ μ.Χ. διὰ τοὺς ἀσκητὰς τῆς Συρίας καὶ συγκεκριμένα διὰ τὸν ἀσκητὴν Ἅγιον Ἀβραάμη, ὁ ὁποῖος ἀντὶ νὰ ἁπαλύνη τὸν «δριμὺ χειμῶνα» τῶν κόπων του, ὅταν ἔγινε Ἐπίσκοπος, ὅπως ἄλλοι σκέπτονται, τὸν ἐνέτεινε καὶ προσέθεσε εἰς αὐτὸν ἐπιπλέον τὰς εὐθύνας τῆς Ἀρχιερωσύνης. Διότι ὁ Ἀρχιερεὺς ὀφείλει πρωτίστως νὰ ὁμοιάση εἰς τὸν Μέγαν Ἀρχιερέα Ἰησοῦν Χριστόν, ὁ ὁποῖος ἐδίδαξε ὅτι «αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσιν καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσεις, ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ» (Ματθ. 8,20).

Χλιδή, σπατάλη καὶ κενοδοξία

Φαίνεται ὅμως ὅτι παρῆλθον τόσοι αἰῶνες ποὺ αὐτὰ ἐλησμονήθησαν καὶ σήμερα οὔτε τὰ Κυριακὰ λόγια οὔτε τὸ παράδειγμα τῶν Χριστομιμήτων Ἁγίων εἶναι ἱκανὸν νὰ συγκινήση τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας. Ἀκόμη δὲν συνεπλήρωσε ἔτος εἰς τὴν Αὐστραλίαν καὶ ἡ σκέψις του περιέτρεξεν -ὡς ἐκείνου τοῦ ἄφρονος πλουσίου- εἰς τὴν προσωπικὴν ἐξασφάλισιν. Πρὶν ὁλοκληρώση ἔστω καὶ ἕνα ἔργον ὑποδομῆς διὰ τὴν Ἱ. Ἀρχιεπισκοπὴν ἀπεφάσισε πρωτίστως διὰ τὴν καλοπέρασίν του. Ἀντὶ νὰ ἀποδυθῆ τὸν ἴδιον πλοῦτον πρὸς ἐνίσχυσιν αὐτῆς, ἐδαπάνησεν εἰς «τὴν χώραν τὴν μακράν», τὴν Αὐστραλίαν, τὸ ὑστέρημα τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς πρὸς ἴδιον ὄφελος. Ὡς νὰ μὴ ἔφθανε ἡ πανάκριβος ἐκδήλωσις διὰ τὸ πρόσωπόν του, ἠγόρασε τὴν 20ὴν Δεκεμβρίου 2019 διαμέρισμα 6.500.000$ εἰς τὸν τελευταῖον ὄροφον πολυτελοῦς πολυκατοικίας μὲ τὸ ὄνομα «The Georgia», ὥστε νὰ μὴ εἶναι ἀναγκαῖον νὰ ἀντικρύζη ἀπὸ ἐκεῖ ψηλὰ εἰς τὸ πλατύσκαλον τῆς πολυκατοικίας τὸν «φτωχὸν Λάζαρον» καὶ «χαλάει» ἡ διάθεσίς του… Ἰδού, πῶς περιγράφει ἡ ἰδία ἡ μεσίτρια ἑταιρεία τὸ διαμέρισμα:

«Σχεδιασμένη ἀπὸ τὸν διάσημο ἀρχιτέκτονα Ercole Palazzetti, «The Georgia» εἶναι μία ἀπὸ τὶς πλέον ἀποκλειστικὲς καὶ περιζήτητες πολυτελεῖς πολυκατοικίες τοῦ Σίδνεϊ, στὴν Kent Street Village ἀρ.155.

Ἡ προπαραγγελμένη ἀνακαίνιση πολυτελείας (ἡ πολυκατοικία ἀνεγέρθηκε τὸ 1998) ποὺ ἀνέλαβε ὁ γνωστὸς σχεδιαστὴς Andrea D’Cruz ἀπέδωσε κάτι τὸ μοναδικό, ἀκόμα καὶ μέσα σὲ αὐτὸ τὸ κτήριο ποὺ ἀπαριθμεῖ 20 μόνο κατοικίες. Αὐτὴ ἡ ποιότητα διαμερισμάτων ξεχωρίζει καὶ ἔγινε ἀνάρπαστη πολὺ γρήγορα ἀπὸ ἕνα ἀπὸ τοὺς πελάτες τῆς Vanguarde πρὶν τεθεῖ στὴν ἀνοικτὴ ἀγορά.

Τὸ ὑπέροχο διαμέρισμα -διαστάσεων οἰκίας- 238 τ.μ. στὸν 23ο ὄροφο, περιλαμβάνει ὁλόκληρο τὸν ὄροφο (διαμπερὲς καὶ χωρὶς μεσοτοιχία), λούζεται σὲ φυσικὸ ἡλιακὸ φῶς καὶ κοιτάει πρὸς δύο μεριές, μὲ ἐκπληκτικὴ μαγευτικὴ θέα στὰ διάσημα ἀξιοθέατα: στὴν Ὄπερα τοῦ Σίδνεϊ, τὴ Γέφυρα τοῦ Harbour, τὸ Barangaroo , τὸ Darling Harbour καὶ τὸ Skyline τῆς πόλης.

Ἡ πρόσβαση ἀπὸ τὸ λόμπι γίνεται κατευθεῖαν στὸ ἰδιωτικὸ φουαγιὲ τοῦ διαμερίσματος. Στὸ φουαγιὲ τὸ παρκὲ δάπεδο εἶναι σὲ σχῆμα «ψαροκόκκαλο» καὶ τὰ γυάλινα παράθυρα ἐκτείνονται ἀπὸ τὸ δάπεδο μέχρι τὴν ὀροφή. Τὸ σαλόνι εἶναι 32 τ.μ. καὶ ἐπιπλέον 32 τ.μ. ἡ τραπεζαρία μὲ καθιστικό. Ἡ τεράστια ἐκλεπτυσμένη κουζίνα (11 τ.μ.) ἔχει γρανίτη στοὺς πάγκους καὶ εἶναι ἐξοπλισμένη μὲ συσκευὲς Gaggenau. Δύο εὐρύχωρες βεράντες ψυχαγωγίας (14 τ.μ. καὶ 10 τ.μ.) ἐξασφαλίζουν πανοραμικὴ θέα.

Ἡ κύρια διπλὴ κρεβατοκάμαρα – σουίτα (24 τ.μ.) εἶναι πολυτελὴς μὲ ἐκτεταμένες ἐντοιχισμένες ντουλάπες καὶ πολυτελὲς μπάνιο (μπανιέρα, χῶρος ντουζιέρας, ἐπιτοίχιοι καθρέφτες γύρω). Τὸ διαμέρισμα διαθέτει ἐπίσης δύο ἐπιπλέον διπλὲς κρεβατοκάμαρες (ἡ μία 17 τ.μ. σὺν ἐσωτερικὸ πολυτελὲς μπάνιο, ἡ ἄλλη 21 τ.μ.) μὲ ἐντοιχισμένες ντουλάπες, ἕνα ξεχωριστὸ μαρμάρινο μπάνιο, πλυσταριὸ καὶ ἐπιπλέον ἀποθηκευτικὸ χῶρο στὸ ὑπόγειο. Τὸ διαμέρισμα εἶναι φιλικὸ πρὸς τὰ κατοικίδια, διαθέτει ἐξελιγμένο σύστημα ἐνδοεπικοινωνίας, κλιματισμὸ καὶ χῶρο στάθμευσης γιὰ 2 αὐτοκίνητα.

Ἐπιπροσθέτως, ἡ πολυκατοικία διαθέτει γιὰ τοὺς ἐνοίκους ὑπηρεσίες θυρωρείου, θερμαινόμενη ἐσωτερικὴ πισίνα καὶ πλήρως ἐξοπλισμένο γυμναστήριο».

Αὐτὸς ποὺ ἄδραξε τὴν εὐκαιρία, ὡς γράφει, εἶναι ὁ Αὐστραλίας Μακάριος! Τόσο ἔξυπνος πραγματικά… Εἰς μίαν περιοχὴν ὅπου αἱ τιμαὶ κυμαίνονται ἀπὸ 2.000.000-3.000.000$ ἐκεῖνος ἠγόρασεν εἰς διπλασίαν τιμήν! Δὲν ἐσκέφθη ὅτι τὰ ἐτήσια ἔξοδα, συμφώνως πρὸς τὸν ἐπίσημον ὑπολογισμὸν τῆς ἑταιρείας, ἀνέρχονται εἰς 6.000$. Πόσα ἆραγε ἐπιπλέον ἔξοδα θὰ κοστίση τὸ οἰκιακὸν προσωπικὸν εἰς βάθος χρόνου; Ποῖος θὰ τὰ πληρώση ὅλα αὐτά; Σίγουρα πάντως θὰ εἶναι ὁ ἀκριβώτερος «ἁγιασμὸς» Ἀρχιεπισκοπικῆς οἰκίας ποὺ ἔγινε ποτέ… Ἐπαξίως κερδίζει τὸν τίτλον μὲ τὸν ὁποῖον ἀνηγόρευσεν ἑαυτὸν εἰς ὁμιλίαν του ὡς «Προκαθημένου τῆς Πέμπτης Ἠπείρου»!

Οἱ ὑψηλὰ ἱστάμενοι συναυτουργοί

Εἶναι πράγματι ὅμως ἐνδιαφέρον, ποῖος τὸν συνεβούλευσε νὰ τὸ ἀγοράση καθώς, ὡς γράφει, τὸ ἀκίνητον δὲν εὑρίσκεται μόνον εἰς τὴν δευτέραν ἀκριβεστέραν περιοχὴν τοῦ Σίδνεϊ ἀλλὰ οὔτε προέλαβε ποτὲ νὰ φθάση εἰς ἀνοικτὴν δημοπρασίαν. Ἡ ὑπόθεσις χρήζει περαιτέρω ἐρεύνης…

Εἶχεν ἆραγε τὴν ἔγκρισιν τῶν ἁρμοδίων ὀργάνων τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ Συμβουλίου; Θὰ δώσουν εἰς τὴν δημοσιότητα τὴν ἀπόφασιν ὑπογεγραμμένην; Μήπως συνεφώνησε καὶ ὁ Πατριάρχης Κων/λεως; Οἱ βιοπαλαισταὶ Ὁμογενεῖς μας ποὺ ρίπτουν τὸν ὀβολόν τους εἰς τὰ κυτία τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς τί λέγουν;

Δὲν εἶναι ὅμως τὸ οἰκονομικὸν μέγεθος ποὺ συγκλονίζει, εἶναι τὰ ἠθικὰ ἐρωτήματα ποὺ τίθενται ἀμείλικτα. Ποίαν σχέσιν δύναται νὰ ἔχη ἕνας διάκονος τοῦ Εὐαγγελίου μὲ τὸ ἀνακτορικὸν τύπου κατάλυμα; Διατί χρειάζεται «τρεῖς διπλὲς κρεβατοκάμαρες» ἐφόσον ὡς ἄγαμος ὀφείλει νὰ ἔχη τὸ κελλί του ἄβατον; Πῶς εἶναι συμβατὸν τὸ δημόσιον λειτούργημα μὲ τὴν «incognito» ἰδιωτικότητα;

Καλῶς λέει ὁ λαός μας «τὰ στερνὰ τιμοῦν τὰ πρῶτα», διότι ἐκρούσαμεν τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου ἤδη, ὅταν ἐβράβευσε τὸν πρωτοστάτην τῶν ὁμοφυλοφίλων Γερουσιαστὴν κ. Bragg. Ποῖον τὸ ἀποτέλεσμα; Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος συνεχάρη τὸν Αὐστραλίας διὰ τὰς ἐνεργείας του καὶ μάλιστα ἐπεκρότησε τὴν στάσιν του ἀποστέλλων αὐτὸν ὡς ἐκπρόσωπόν του τὴν Κυριακὴν τῆς Ἀπόκρεω εἰς τὸ Ἡράκλειον τῆς Κρήτης. Εἶναι ἑπομένως συναυτουργός! Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης ἐδέχθη αὐτὸν μετὰ «τυμπάνων καὶ χορῶν», διὰ νὰ «ἀτιμάση» τὰ 45 ἔτη Ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ. Βεβαίως, τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν τοῦ ἐπέτρεψαν νὰ λειτουργήση, καθὼς καὶ ἡ αἰφνίδιος ἀδιαθεσία τοῦ κ. Εἰρηναίου πρὸς τὸ τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας δηλώνουν ἴσως πολλά. Ὡστόσον, μήπως δὲν εἶναι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Κρήτης συνυπεύθυνος εἰς αὐτὸ τὸ «ἔγκλημα», ὅταν ἀντὶ νὰ στηλιτεύση τὴν πρᾶξιν καὶ νὰ τὸν ἐκδιώξη ἐκ τοῦ ναοῦ, ὅπου τὰ Χερουβεὶμ καὶ Σεραφεὶμ κυκλώνουν τὸ θυσιαστήριον, ἀνοίγει τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ;

Ἡ Ἱ. Κοινότης ἐπικροτεῖ διὰ τῆς σιωπῆς;

Ἐπιτέλους, τόση ἀπάθεια; Ἰδού, ἡ ἀλήθεια ἐνώπιόν των: ἡ πολυτελὴς κατοικία μὲ τὰ πολλαπλὰ ὑπνοδωμάτια… Μήπως σκέπτεται νὰ φιλοξενήση ἐκεῖ τὸν κ. Bragg καὶ τοὺς φίλους αὐτοῦ; Πόσους ἱερεῖς πολυτέκνους ἔχει τὸ Φανάρι, ἡ Κρήτη καὶ ἡ Αὐστραλία; Μένουν αὐταὶ αἱ οἰκογένειαι εἰς τοιαῦτα οἰκήματα; Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ τοὺς πτωχοὺς οἰκογενειάρχας ποὺ βλέπουν τοὺς ὁμοφυλοφίλους νὰ ὑψώνωνται ἀπὸ τὴν «Ἐκκλησίαν» καὶ οἱ ἴδιοι νὰ παλεύουν νὰ κρατήσουν τὰ παιδιά τους μακρὰν τῆς διαφθορᾶς; Ποίαν ἀπογοήτευσιν γεννᾶ εἰς τὰ ὄμματα τῶν ὁμογενῶν, ὅταν γνωρίζουν ὅτι ὁ κυρὸς Αὐστραλίας κατώκει εἰς μίαν μικρὰν καὶ λιτὴν οἰκίαν;

Ἔχομεν μίαν ἐλπίδα ὅτι ἴσως ἡ μόνη ποὺ ἀπέμεινε νὰ ἀντιδράση εἶναι ἡ Ἱ. Κοινότης. Συναινεῖ εἰς ὅλα αὐτὰ ποὺ διασύρουν τὴν πίστιν μας εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον; Θὰ τὸν δεχθῆ καὶ αὐτὴ μὲ τὴν πρόφασιν ὅτι τὸν ἀποστέλλει ὁ Πατριάρχης; Διότι ἀργὰ ἢ γρήγορα αὐτὸ θὰ συμβῆ, ἐὰν δὲν συμβῆ τὸ χειρότερον: νὰ προσκληθῆ ἀπὸ Ἱ. Μονήν, διὰ νὰ προεξάρχη εἰς κάποιαν ἀκολουθίαν! Ἀντιλαμβάνονται τί ζημίαν θὰ ἐπιφέρουν εἰς τὰς συνειδήσεις τῶν πιστῶν καὶ τῶν μοναχῶν;

Νὰ ἀπέλθη!

Τὴν ἡμέραν (τοῦ «Ἁγίου» Βαλεντίνου), ποὺ ἄλλοι οἰκοδομοῦν παρανόμους «ἐρωτικὰς φωλεὰς» τῆς ἀνομίας, τὴν 14ην Φεβρουαρίου, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸν Ἅγιον ἀσκητὴν Ἐπίσκοπον Ἀβραάμην. Δὲν εἶχε 6.500.000 δολλάρια ὁ Ἅγιος, οὔτε Πατριαρχικὰ δώματα, οὔτε Ἀρχιεπισκοπικὴν κατοικίαν, οὔτε Ἁγιορείτικον Μοναστήρι, εἶχεν ὅμως ἀξιοπρέπειαν, πίστιν καὶ ἀρετήν, ὥστε νὰ μὴ προδίδη διὰ τὴν ἀγάπην τοῦ κόσμου τὴν ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. Αὐτόν ἀναγνωρίζομεν ὡς Ἐπίσκοπον καὶ ὄχι τοὺς μεγιστάνας τοῦ φαρισαϊσμοῦ.

Ἀδελφοί μας Ὁμογενεῖς, δὲν σᾶς ἀπευθύνομεν παρὰ μόνον τὴν προτροπὴν τοῦ Ἀπ. Παύλου «μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν… ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν» (Α΄ Κορ. 5,11-13).

Ορθόδοξος Τύπος


ΣΧΟΛΙΟ του πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου από το ιστολόγιο “Τας Θύρας τας Θύρας”

Έψαξα και βρήκα το διαμέρισμα του 23ου ορόφου στο 155 Kent Street, Millers Point, NSW 2000, σε δύο μεσιτικά γραφεία ακινήτων. Αναφέρεται και στα δύο ότι όντως το διαμέρισμα πωλήθηκε στις 20 Δεκ. του 2019. Στο ένα μεσιτικό γραφείο αναφέρεται ότι η τιμή είναι «undisclosed» (δεν έχει αποκαλυφθεί δημοσίως). Στο άλλο αναφέρει ως τιμή το ποσό των $375,000. Διαμέρισμα στην ίδια πολυκατοικία, στον 21ο όροφο, πωλήθηκε το 2017 στην τιμή των $5,650,000 (δείτε εδώ). Τους λόγους για τους οποίους αποκρύφτηκε από το ευρύ κοινό η τιμή του ακινήτου ή παρουσιάστηκε διαφορετική δεν μπορούμε να τους γνωρίζουμε, έχουμε όμως μυαλό να σκεφτούμε. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι στο διαμέρισμα που θα δούμε με τα μάτια μας πήγε να ζήσει προκαθήμενος της Ορθοδόξου Εκκλησίας!

Δείτε σας παρακαλώ πολύ.

 

Αφού θυμηθούμε τις χαρμόσυνες καμπάνες που ήχησε ο π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης μετά την εκλογή Μακαρίου και Ελπιδοφόρου, ας πάμε πίσω στο παρελθόν να δροσιστούμε από τους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Ας δούμε τι έκανε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος όταν κλήθηκε να αναλάβει τον πατριαρχικό θρόνο Κωνσταντινουπόλεως και βρέθηκε στο επισκοπικό παλάτι του προκατόχου του Νεκταρίου. (Από ΕΔΩ)

«Ὅταν ὁ Χρυσόστομος κλήθηκε νὰ ἀναλάβει τὸν πατριαρχικὸ θρόνο Κων/πόλεως βρῆκε στὸ ἐπισκοπικὸ παλάτι ἀπὸ τὸν προκάτοχό του, Νεκτάριο, τέτοια πλούτη καὶ τέτοια χλιδὴ ποὺ δὲν ταιρίαζαν μὲ τὸ ἐπισκοπικὸ/ποιμαντικὸ ἀξίωμα. Διαβάζουμε (ἀπὸ σελ. 114):
«Ὁ Χρυσόστομος ἄλλαξε στὸ ἐπισκοπικὸ παλάτι κάποια πράγματα, ποὺ δὲν θὰ ἦταν ἀρεστὰ τὸν Θεό. Διέταξε τὴν πώληση ὅλων τῶν ἀργυρῶν δοχείων καὶ μοίρασε τὰ κέρδη στοὺς φτωχούς. Μετὰ πούλησε τὰ χαλιὰ καὶ τοὺς τάπητες καὶ μὲ τὰ κέρδη ἔχτισε ἕνα νοσοκομεῖο γιὰ τοὺς ἀπόρους της πόλεως. Πούλησε τὰ ντιβάνια, τὶς μαρμάρινες μπανιέρες καὶ τοὺς πολυέλαιους. Μὲ τὰ κέρδη αὐτὰ ἔχτισε ἕνα ξενοδοχεῖο. Πούλησε τοὺς καθρέπτες, τοὺς πίνακες ζωγραφικῆς, τὶς κολῶνες, τὰ πούλησε ὅλα, καὶ ἄφησε τοὺς τοίχους γυμνούς. Πούλησε τὸ κρεββάτι ἀπὸ πολύτιμα ξύλα, μετάξι καὶ βελοῦδο, στὸ ὁποῖο κοιμόταν ὁ Νεκτάριος, καὶ τὸ ἀντικατέστησε μὲ ἕνα ἁπλὸ κρεββάτι ἀπὸ τάβλες καὶ μία κουβέρτα. Τὸ μόνο ποὺ κόσμιζε τὸ παλάτι ἦταν μία εἰκόνα τοῦ ἀποστόλου Παύλου πάνω ἀπὸ τὸ γραφεῖο του. Τέλος κάλεσε ὁ Χρυσόστομος τὴν στρατιὰ τῶν ὑπηρετῶν, ποὺ ὑπηρετοῦσε στὸ ἐπισκοπικὸ παλάτι: μάγειρες, οἰκονόμους, ἐπιστάτες, ἐπιτρόπους, ὑπεύθυνους τροφίμων καὶ ποτῶν. Τοὺς πλήρωσε τοὺς μισθούς του καὶ τοὺς ἀπέλυσε. Ὁλόκληρο τὸν ἐξοπλισμὸ τῆς κουζίνας καὶ τῆς τραπεζαρίας τὸν δώρησε στὸ πτωχοκομεῖο. Οἱ ὑπηρέτες ἔμειναν ἄφωνοι. Τόλμησαν νὰ ποῦν μὲ σεβασμὸ στὸν Ἅγιο, ὅτι ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως ἦταν ἱεράρχης, ὁ δεύτερος τὴ τάξει ἐπίσκοπός της αὐτοκρατορίας καὶ ἔχει ἐπίσημα καθήκοντα. Ὑπάρχει πρωτόκολλο μὲ δεῖπνα καὶ τελετές, στὰ ὁποῖα ἔρχεται ἀκόμα καὶ ὁ αὐτοκράτορας. Ὁ Χρυσόστομος ἐξοργίστηκε. Ὁ ἐπίσκοπος δὲν εἶναι πανδοχέας καὶ δὲν καλεῖ καλεσμένους γιὰ φαγητό. Ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ἰατρὸς καὶ πνευματικὸς πατέρας. Γιὰ νὰ δώσει βαρύτητα στὰ λόγια του πούλησε ἀμέσως καὶ τὴν τραπεζαρία μὲ τὶς καρέκλες καὶ τὰ κηροπήγια. Γιὰ τὴν σούπα λαχανικῶν ποὺ τρώει μία φορὰ τὴν ἡμέρα ἀρκεῖ ὁ ἴδιος καὶ ἕνας μοναχός».

ΕΤΣΙ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΤΡ, ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ ΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ «ΕΠΕΣΑΝ ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΡΧΕΚΑΚΟΥ ΟΦΕΩΣ»!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ….

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here